Nawigacja

Aktualności

Szkolenia dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – oferta na rok szkolny 2016/2017

W wyniku współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej powstała oferta certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy Państwa i narodu”. Spotkania inauguracyjne odbyły się już Poznaniu, Lesznie i Koninie.

Pierwszy cykl seminarium pt. „Między dwoma totalitaryzmami” odbędzie się w bieżącym roku szkolnym w Poznaniu, Lesznie, Koninie i Pile.

Zrealizowane zostaną następujące tematy:

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego – listopad 2016, moderator: Aleksandra Pietrowicz

  POZNAŃ
  siedziba IPN
  ul. Rolna 45a

  LESZNO
  Zespoł Szkół Ochrony Środowiska
                ul. Kurpińskiego 2                   
  KONIN
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli
        ul. Sosnowa 14       
  PIŁA
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli
       ul. Bydgoska 21      

  17 listopada 2016, godz. 15:00  

  30 listopada 2016, godz. 15:00

  1 grudnia 2016, godz. 15:00

        4 stycznia 2017, godz. 15:00
            – spotkanie odwołane

   
 • Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) – styczeń 2017, moderator: dr Agnieszka Łuczak 

  POZNAŃ
  siedziba IPN
  ul. Rolna 45a

  LESZNO
  Zespoł Szkół Ochrony Środowiska
                ul. Kurpińskiego 2                   
  KONIN
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli
        ul. Sosnowa 14       
  PIŁA
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli
       ul. Bydgoska 21      

  12 stycznia 2017, godz. 15:00  

  18 stycznia 2017, godz. 15:00

  15 lutego 2017, godz. 15:00

       24 lutego 2017, godz. 15:00 

 • Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej – luty 2017, moderator: Marta Szczesiak-Ślusarek

  POZNAŃ
  siedziba IPN
  ul. Rolna 45a

  LESZNO
  Zespoł Szkół Ochrony Środowiska
                    ul. Kurpińskiego 2                   
  KONIN
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli
        ul. Sosnowa 14       
  PIŁA
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli
       ul. Bydgoska 21      

  16 lutego 2017, godz. 15:00  

  22 lutego 2017, godz. 15:00

  27 lutego 2017, godz. 15:00

   

 • Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej – marzec 2017
 • Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948 – kwiecień 2017
 • Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r. – maj 2017 

ZGŁOSZENIA:

Marta Szczesiak-Ślusarek
marta.szczesiak@ipn.gov.pl
Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz szkoły.

Terminy kolejnych spotkań zostaną podane na stronie internetowej www.ipn.gov.pl
Czas trwania: 2,5 h 
 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wzięcie udziału w co najmniej pięciu spotkaniach i zrealizowanie trzech form edukacyjnych (np. scenariusz lekcji, koło przedmiotowe, wycieczka historyczna). 

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały edukacyjne.

Zapraszamy.

do góry