Nawigacja

Aktualności

Wojewódzki Finał Turnieju Debat Oksfordzkich – Poznań, 17 lutego 2017

Licealiści z III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu wygrali międzyszkolne rozgrywki słowne w ramach projektu edukacyjnego „Zrozumieć historię – młodzież debatuje”.

Licealiści z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu zwyciężyli w Wojewódzkim Finale Turnieju Debat Oksfordzkich „Zrozumieć historię – młodzież debatuje” . Finał odbył się 17 lutego 2017 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.  Kolejne miejsca zajęli:  licealiści z II LO im. K. K. Baczyńskiego w Koninie – II miejsce, licealiści z I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie – III miejsce i licealiści z I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie – IV miejsce. Gratulujemy!

„Zrozumieć historię – młodzież debatuje” to wspólny projekt edukacyjny Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Poznaniu adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego. Partnerem projektu jest Fundacja Edukacyjna G5. 

W tegorocznym Wojewódzkim Finale Turnieju Debat Oksfordzkich spotkało się 16 drużyn z Wielkopolski, które reprezentowały następujące szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
 • Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole
 • XII Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie-Skłodowskiej w Poznaniu
 • Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Młodzież zmierzyła się w pojedynkach słownych koncentrujących się wokół problemów i zagadnień z zakresu najnowszej historii Polski, będących w bezpośrednim polu zainteresowań badawczych IPN i wynikających z nałożonych na Instytut zadań statutowych.

Tezy w wojewódzkim etapie turnieju: 

 • Kształt granic II Rzeczypospolitej był sukcesem polskiej dyplomacji.​
 • Józef Piłsudski miał większe zasługi dla odbudowy niepodległego państwa polskiego niż Roman Dmowski.
 • Sukces Powstania Wielkopolskiego był wynikiem korzystnej sytuacji międzynarodowej.
 • Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego był korzystny dla narodu polskiego.
 • „Żołnierze wyklęci” wybrali najsłuszniejszą drogę przeciwstawiania się systemowi komunistycznemu.
 • Poznański Czerwiec i Powstanie Węgierskie w 1956 roku możemy uznać za początek końca komunizmu w Europie.
 • Przemiany polityczne w Polsce w roku 1989 to przede wszystkim wynik sytuacji geopolitycznej.

Debata oksfordzka należy do najbardziej sformalizowanych form dyskusji. Dyskutuje osiem osób – cztery ze strony zgadzającej się z tezą i cztery ze strony opozycyjnej. Każdy z dyskutantów ma swoją rolę i zadanie w dyskusji. Nad całością panują marszałek oraz sekretarz, którzy pilnują porządku i czasu dyskusji. Po kolei każdy z uczestników przedstawia argumenty swojej strony. Na koniec trzyosobowe jury złożone z doświadczonych mówców i historyków decyduje, czyja argumentacja była bardziej przekonująca. Debaty oksfordzkie są formą poszerzenia i pogłębienia wiedzy, jak również zainteresowania młodzieży historią Polski XX wieku. Tezy debat dotyczą problemów, które mogą wzbudzać wiele emocji, są żywo komentowane i niejednokrotnie kontrowersyjne. Równorzędnym celem jest przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanie uczestników, że logika argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną. Dzięki metodzie debaty uczestnicy mają możliwość nauczyć się patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

W Poznaniu od kilku lat z powodzeniem działa projekt, który krzewi wśród młodzieży ideę debat oksfordzkich. Jej inicjatorzy to studenci i absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy wsparciu kadry naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prowadzone są warsztaty retoryczne, erystyczne, sceniczne, dziennikarskie, samorządowe.

Cel projektu:

Celem projektu jest kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat kluczowych zagadnień z najnowszej historii Polski. Wybór specyficznej formy dyskusji, jaką są debaty oksfordzkie, ma umożliwić realizację wszystkich tych założeń jednocześnie. Aby zwyciężyć w debacie, uczniowie będą musieli nauczyć się ścisłego przestrzegania jej reguł: kultury słowa, dyscypliny czasowej, opanowania i szacunku dla oponenta. Przygotowując argumentację do dyskusji, uczniowie będą poszerzali swoją wiedzę historyczną, wykraczając często poza program szkoły średniej.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

- uczniowie, poznając tajniki retoryki i erystyki, uczą się, jak pięknie i przekonująco przemawiać
- przyswajają wysokie standardy prowadzenia debaty publicznej, uczą się kultury dyskusji, szacunku dla
  oponentów i powściągania emocji
- poznają tajniki autoprezentacji, zachowania przed kamerą i emisji głosu
- znacząco poszerzą wiedzę na temat wydarzeń z historii Polski, będą mieli okazję wypracować własne
  zdanie na ich temat, poznając różne punkty widzenia
- będą bardziej świadomi historii własnego kraju, jej złożoności i wielowymiarowości.

17 lutego 2017, piątek, godz. 9.00
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Poznań, ul. Umultowska 89a

do góry