Nawigacja

Aktualności

Noc Muzeów 2017 – Poznań, 20 maja 2017

Tegoroczna Noc Muzeów w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się pod hasłem „Historia hymnu, godła i barw narodowych”.

  • Noc Muzeów 2017
    Noc Muzeów 2017

W tym roku przypada 90. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem państwowym. Historia hymnu, godła i barw narodowych jest bardzo interesująca z perspektywy tragicznych lat okupacji oraz następującego po nim okresu Polski ludowej. W omawianym czasie okupant walczył z każdym przejawem polskości, a barwy narodowe towarzyszyły narodowi podczas zmagań na frontach II wojny światowej. Później nowe władze komunistyczne swoimi decyzjami próbowały zmieniać nasze symbole narodowe, czego przykładem były rozważania nad zastąpieniem Mazurka Dąbrowskiego przez pieś „Ukochany kraj”, do której autorem słów był poeta Konstanty Ildefons Gałczyński. Władze komunistyczne w Konstytucji z 22 lipca 1952 „pozbawiły” orła z wizerunku godła korony, co miało wynikać z walki z nierównościami klasowymi, które zdaniem nowej władzy symbolizowała monarchistyczna korona. Przez cały okres Polski ludowej symbole i barwy narodowe towarzyszyły społeczeństwu do manifestowania swoich przekonać, tak było w czerwcu 1956 roku na ulicach Poznaniu, w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu, w czerwcu 1976 roku, czy podczas karnawału solidarności. Upadek komunizmu w Polsce spowodował również przywrócenie pierwotnego wizerunku heraldycznego orła z koroną na godle.

Atrakcje Nocy Muzeów:

  • wystawa o Polskim Państwie Podziemnym,
  • prezentacje, wystawy, animacje dla dzieci osnute wokół historii Mazurka Dąbrowskiego, barw narodowych, godła,
  • gry i zabawy dla dzieci pod hasłem „Polak Mały”,
  • prezentacja pracy Archiwum IPN i zwiedzanie magazynów,
  • kiermasz wydawnictw IPN,
  • dojazd zabytkowym autobusem,
  • wata cukrowa.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 45a, 20/21 maja w godzinach 17:00–01:00.

do góry