Nawigacja

Aktualności

IV Wielkopolski Rajd Szlakiem „Żołnierzy Wyklętych” – Lasy Taczanowskie, 6 maja 2017

Zapisy tylko do 28 kwietnia!

6 maja 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Taczanów w okolicach Pleszewa odbędzie się IV Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych im. kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” oraz por. Kazimierza Skalskiego „Zapory”.

Całodniowy rajd ma charakter pieszego marszu terenowego po lesie połączonego z rozwiązywaniem zadań sprawdzających wiedzę historyczną o wielkopolskim podziemiu niepodległościowym. W rajdzie bierze udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz kilkudziesięciu zaproszonych członków grup rekonstrukcji historycznej z całej Wielkopolski.

Celem rajdu jest upamiętnienie żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Miejsce rajdu, Lasy Taczanowskie, zostało wybrane nieprzypadkowo. Były to kompleksy leśne, które niejednokrotnie gościły żołnierzy podziemia niepodległościowego. Na tym terenie w 1945 r. operował m.in. oddział kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”. W lasach korycko-taczanowskich 22 stycznia 1948 r. został  też otoczony i rozbity przez 100-osobową grupę operacyjną KBW-UB-MO 8-osobowy oddział Konspiracyjnego Wojska Polskiego dowodzony przez por. Kazimierza Skalskiego „Zaporę”. W czasie potyczki zginął „Zapora” oraz żołnierz oddziału Władysław Antczak ps. „Czesiek”. Była to ostatnia potyczka oddziałów podziemia niepodległościowego z siłami bezpieczeństwa na terenie Ziemi Pleszewskiej.
 

10-osobowe patrole złożone z młodzieży i opiekunów, zaopatrzone w materiały historyczne i plecaki, pokonują kilkukilometrową leśną trasę, podczas której mogą wpaść w zastawione przez rekonstruktorów zasadzki, wykonują zadania sprawnościowe, rzucają granatem, strzelają do celu oraz biorą udział w kursie pierwszej pomocy. Przez cały dzień kompletują materiały edukacyjne dotyczące Żołnierzy Niezłomnych. Głównym celem rajdu, oprócz miło spędzonego czasu, jest edukacja młodego pokolenia w duchu tradycji Armii Krajowej i powojennej konspiracji antykomunistycznej.

Rajd kończą pokazy grup rekonstrukcyjnych przygotowane przez organizatorów. Przybliżą one młodzieży wybrane epizody z najnowszej historii Polski. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, a trzy pierwsze drużyny dodatkowe, cenne nagrody. Na zakończenie rajdu przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Przed porannym wyruszeniem na leśny szlak młodzież wypowiada uroczystą przysięgę, którą 72 lata temu składali wstępujący do Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” nowi żołnierze. WSGO „Warta” była na terenie Wielkopolski kontynuatorką tradycji rozwiązanej 19 stycznia 1945 r. Armii Krajowej. Organizację utworzył 10 maja 1945 r. ostatni komendant Poznańskiego Okręgu AK ppłk. Andrzej Rzewuski „Hańcza”, „Wojmir”. Powołując WSGO „Wartę” „Hańcza” oparł się na nieujawnionych przed władzą komunistyczną strukturach AK w całej Wielkopolsce. Celem „Warty” było przejęcie byłych członków AK i udzielanie im pomocy przed prześladowaniami ze strony Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD.

 

Organizatorami rajdu są:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej

Polskie Towarzystwo Historyczne koło w Pleszewie

Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej

 

Zgłoszenia na rajd od grup zorganizowanych, a także osób indywidualnych przyjmujemy do dnia 28 kwietnia 2017 r. pod adresem tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

Szczegółów udziela koordynator rajdu Tomasz Cieślak (tel. 61 835 69 53)

 

Udział w rajdzie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Patrol biorący udział w rajdzie może liczyć max 10 osób.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

do góry