Nawigacja

Aktualności

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1945–1950” – Poznań, 18–19 października 2017

Prelegentów będzie gościł Instytut Historii UAM

  • „Województwo poznańskie w latach 1945–1950”
    „Województwo poznańskie w latach 1945–1950”
  • „Województwo poznańskie w latach 1945–1950”
    „Województwo poznańskie w latach 1945–1950”
  • Program konferencji
    Program konferencji

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową „Województwo poznańskie w latach 1945-1950”, która odbędzie się 18 i 19 października 2017 r. w Poznaniu.

Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie.

W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi, a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza postanowiły zainicjować projekt „Wielkopolska w latach 1945-1956”, mający na celu zrekonstruowanie wielorakich aspektów życia regionu w okresie pomiędzy 1945 a 1956 rokiem. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie jest planowana na 18–19 października 2017 roku konferencja naukowa „Województwo Poznańskie w latach 1945-1950” (jej współorganizatorem jest również Uniwersytet Zielonogórski), do udziału w której zaproszono zarówno badaczy mogących zaprezentować referaty dotyczące aktualnego stanu badań, jak i tych, którzy chcieliby uzupełnić dotychczasowy stan badań o nowe ustalenia dotyczące tytułowego zagadnienia.

Obrady będą się odbywały w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89d) w sali im. prof. Józefa Kostrzewskiego.

do góry