Nawigacja

Aktualności

Warsztaty w ramach konkursu „Policjanci w służbie historii” – Poznań, 15 maja 2017

Specjaliści przekazali wiedzę o historii policji

W poniedziałek 15 maja 2017 r. młodzież z klas mundurowych szkół średnich z Wielkopolski wzięła udział w warsztatach zorganizowanych w ramach konkursu „Policjanci we służbie historii”. Zamierzeniem warsztatów było przekazanie wiedzy na temat dziejów policji państwowej w okresie 1918-1939, jak również w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej z lat 1939-1945.

Spotkanie rozpoczął wykład sierżanta sztabowego Waldemara Rymarskiego z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie, który rzeczowo i w ciekawy sposób wprowadził uczniów w zagadnienie dziejów policji. Wykład był bogato zilustrowany fotografiami oraz historycznymi dokumentami. Sporo miejsca poświęcono na omówienie policji w Wielkopolsce. W części drugiej Piotr Orzechowski przybliżył młodzieży losy dokumentacji wytworzonej przez organa policji. Zwrócono uwagę na rozproszenie archiwaliów i wynikające z tego problemy w poszukiwaniu akt. Wskazano też inne możliwości odtworzenia dziejów przedmiotowej formacji. Zagadnienie różnych rodzajów źródeł poruszył aspirant sztabowy Dariusz Nowicki z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. W swoim wystąpieniu podał wiele przykładów pozytywnych postaw policjantów a także wskazał na wiele źródeł pisanych do których dotarł w trakcie prac nad książką ujmującą dzieje policji w powiecie słupeckim. Przedstawiono także sylwetki kilku funkcjonariuszy oraz wskazano na sposoby odnajdywania nowych źródeł. Następnie przedstawiono młodzieży kilka źródeł pisanych, podejmując pracę zespołową nad ich treścią. Wskazano sposoby interpretowania zawartych w nich treści oraz omówiono postawy funkcjonariuszy w ramach konkretnych działań. Szczegółowo nakreślono profil policjanta w oparciu o przedwojenne „Przykazania policjanta” zatwierdzone przez Komendanta Głównego Józefa Kordiana-Zamorskiego w latach trzydziestych.

W niełatwe arkana sztuki filmowej wprowadziły młodzież reżyser i scenarzystka Anna Piasek-Bosacka oraz dr Małgorzata Kołodziejczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przybliżono m.in. podstawy montażu, ustawienia „planu filmowego”, a także szeroko pojętej formy, stylistyki i estetyki obrazu. Przedstawiono teoretyczne sposoby budowania przekazu, przedstawiania bohatera (wzorce archetypów kulturowych), prowadzenia wątku, tworzenia narracji (struktura modelu bajki) przy pomocy nowoczesnych narzędzi storytellingu. Przekazywane treści były bogato podpierane fragmentami filmów ilustrujących podejmowane przykłady.

Zadaniem warsztatów było ułatwienie uczniom zrealizowania głównych zadań konkursowych. W spotkaniu wzięły udział zespoły uczniów z klas mundurowych z wielkopolskich szkół z Poznania, Jarocina, Wschowy, Śremu, Międzyrzecza, które wcześniej zgłosiły chęć przystąpienia do konkursu. 

do góry