Nawigacja

Aktualności

36. rocznica powstania Solidarności Walczącej

Zdjęcia z poznańskich demonstracji autorstwa Jana Kołodziejskiego

Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu. Była organizacją konspiracyjną dążącą do obalenia systemu komunistycznego i wyłonienia władzy w drodze powszechnych i demokratycznych wyborów. Wywodziła się z NSZZ „Solidarność”, a jej twórcą był dr Kornel Morawiecki, naukowiec i publicysta.

Program Solidarności Walczącej akcentował podmiotowość jednostki, wolność, demokrację, obronę prawdy i bezwarunkowe przestrzeganie praw człowieka. Organizacja dążyła do realizacji programu Rzeczpospolitej Samorządnej i wprowadzenia w kraju gospodarki rynkowej.

W sferze metod działania Solidarność Walcząca koncentrowała się na inicjatywach wydawniczych oraz organizacji masowych demonstracji. Wydawała książki, czasopisma (ponad 100 tytułów), znaczki, kasety magnetofonowe. Nadawała audycje radiowe, kolportowała kasety video oraz ulotki. Posiadała swoje przedstawicielstwa w Polsce i krajach wolnego świata. Formalnie przestała istnieć w 1992 roku.

Demonstracje Solidarności Walczącej w Poznaniu utrwalał na zdjęciach Jan Kołodziejski, wtenczas opozycjonista, dziś pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu. Na fotografiach uwiecznił zarówno demonstrantów należących do Solidarności Walczącej, jak i innych organizacji opozycyjnych tamtych czasów, m.in.: Marię Blimel, Krzysztofa Cnotalskiego, Macieja Frankiewicza, Sławomira Mikołajczaka, Wojciecha Pęgiela, Jacka Wieczorka.

do góry