Nawigacja

Aktualności

Referendum 30 czerwca 1946

Sfałszowane referendum

30 czerwca 1946 roku przeprowadzono w Polsce referendum. Zwrócono się do społeczeństwa, by wypowiedziało się na temat przyszłości kraju, który znalazł się w strefie wpływów Rosji Sowieckiej. Referendum w istocie było próbą sił pomiędzy obozem rządzącym a stronnictwem niepodległościowym, jednocześnie dawało komunistom możliwość odwleczenia wolnych wyborów. Wyniki referendum zostały sfałszowane: w Wielkopolsce ogłoszono nieznaczne zwycięstwo Mikołajczyka. W rzeczywistości przewaga stronnictwa niepodległościowego była przytłaczająca (ok. 84%-16%). Władze chciały poznać realne poparcie społeczeństwa i dlatego istniały tajne raporty UB podające prawdziwe wyniki, które w części zachowały się do dzisiaj.

Zainteresowanym tematem polecamy publikację prezentującą wybór źródeł – dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa na temat referendum w ówczesnym województwie poznańskim, przygotowaną przez zespół autorów z poznańskiego oddziału IPN: Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim w dokumentach UB. Wybór źródeł, wybór i oprac. A. Chmielewska-Metka, T. Cieślak, P. Drzymała, W. Makuch, P. Orzechowski, A. Pawlicki, Poznań 2015.

Zapraszamy także do wysłuchania audycji Radia Poznań „Historia jakiej nie znacie”, w której historyk Piotr Orzechowski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, opowiada o referendum, przyjeździe Stanisława Mikołajczyka do Polski i wyborach do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzonych w Polsce rok później.

do góry