Nawigacja

Aktualności

Prezentacja działalności Instytutu Pamięci Narodowej na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – 3 lipca 2017

  • Uniwersytet Viadrina
    Uniwersytet Viadrina

Na zaproszenie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Agnieszka Kołodziejska z poznańskiego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej dokonała prezentacji struktur i działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wielonarodowej grupie uczestników szkoły letniej odbywającej się pod hasłem „Remembering Communism”.

Podczas zajęć „GDR and Poland – two ways to tackle the Communist Past”, prowadzonych w języku angielskim, słuchacze z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Południowej Afryki, Słowenii oraz innych krajów mieli możliwość poznania najważniejszych zagadnień poruszanych w pracy naukowej i edukacyjnej Instytutu, przede wszystkim związanych z naszą komunistyczną przeszłością.

Znaczna część pytań, jakie padły po prezentacji, świadczyła o dużym zainteresowaniu słuchaczy polską historią najnowszą, ale także o chęci zrozumienia różnych narracji dotyczących czasów komunizmu w Polsce. Uczestnicy spotkania pytali m.in. o dostęp do archiwaliów zgromadzonych w Instytucie, dowody na współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa, znaczenie ekshumacji ofiar stalinowskiego terroru dla polskiego społeczeństwa, możliwości zadośćuczynienia pokrzywdzonym przez system komunistyczny oraz o powody i sposoby prowadzenia dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce. Ciekawiła ich kwestia lustracji, ale także znane im z prasy rozbieżności między wyrokami sądów a opiniami historyków. Zainteresowanie wzbudziło upowszechnianie wiedzy historycznej poprzez gry edukacyjne wydawane przez IPN.

Jednym z punktów programu szkoły letniej jest również wizyta jej uczestników w lokalnym oddziale Urzędu Federalnego do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD.

do góry