Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” – Prora, 1 września – 30 listopada 2017

Prezentacja wystawy o wypędzonych Polakach na Rugii

1 września 2017 r., o godz. 17:00 w Centrum Dokumentacji Prora uroczyście otwarto niemieckojęzyczną wersję wystawy „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” / „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

Zebranych w Centrum gości przywitali: Marco Esseling z Centrum Dokumentacji Prora, dr Silke Bremer z Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie oraz dr Katarzyna Florczyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. W temat wystawy wprowadził zgromadzonych dr Jacek Kubiak, kurator wystawyVertriebene 1939... omawiając, po krótkim wprowadzeniu, problematykę zaprezentowaną na planszach. 

Współproducentami wystawy są Związek Miast Polskich i Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wielkopolska Region, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i Urzędu Miasta Poznania.

Niemieckojęzyczna wystawa „Vertriebene 1939...” dokumentuje deportacje Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy, wskazując jednocześnie również na inne prześladowania Polaków i Żydów na tych terenach. Na dwudziestu planszach ukazane zostały poszczególne etapy polityki realizowanej przez niemieckiego okupanta. Kilkaset fotografii, plakatów i dokumentów odnalezionych w polskich i niemieckich archiwach przedstawia wywózki konkretnych ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ich dalsze losy, a także wskazuje na szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami Lebensraum oraz Generalplan Ost. Twórcy wystawy pokazują, że deportacje były jedną z największych zbrodni niemieckich podczas II wojny światowej. Ich celem jest też uświadomienie niemieckiemu odbiorcy roli sojuszniczej współpracy Związku Radzieckiego i Niemiec w latach 1939 – 1941. Efektem tej współpracy była polityka prowadzona wobec ludności polskiej, żydowskiej, jak i przesiedlenia tzw. Niemców etnicznych z terenów sowieckich, osiedlanych w okupowanej Polsce w ramach akcji „Heim ins Reich” (Powrót do Rzeszy).

Wystawa będzie prezentowana w Centrum Dokumentacji Prora do 30 listopada 2017 r.

Austellung Vertriebene 1939... / Wystawa Wypędzeni 1939...

Produzenten / Produkcja
Związek Miast Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej

Konzeption / Koncepcja
dr Jacek Kubiak (Kurator der Ausstellung / Kurator wystawy)
Janusz Zemer (Mitarbeit / Współpraca)
Małgorzata Schmidt (Graphische Gestaltung / Opracowanie graficzne)
Andreas Kleine-Kraneburg

Wissenschaftliche Konsultation / Konsultacja naukowa
prof. dr hab. Robert Traba, dr Katarzyna Woniak
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Wissenschaftliche Mitarbeit / Współpraca naukowa
dr Agnieszka Łuczak IPN
Tomasza Sudoł IPN

Übersetzungen / Tłumaczenia
Reinhard Lauterbach, Elżbieta  Marszałek

Mitarbeit / Partnerzy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Fundacja Współpracy Posko-Niemieckiej
Wielkopolska Region
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Urząd Miasta Poznania

Miejsce / Veranstaltungsort: Dokumentationszentrum Prora e.V., Strandstrasse 74, 18609 Prora, tel. +49 038393/13991, www.prora.eu

Zwiedzanie / Besichtigung: codziennie  godz. 10:00-16:00 / täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr


 

do góry