Nawigacja

Aktualności

Pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN przyjmowali wnioski od działaczy „Solidarności” – Poznań, 2 września 2017

Podczas corocznego spotkania członków Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z okazji podpisania Porozumień Sierpniowych, pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu przyjmowali wnioski o wydanie decyzji Prezesa IPN oraz wnioski o wydanie dowodów, które są pierwszym krokiem do otrzymania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zgodnie z zapisami ustawy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest zobowiązany do wydawania decyzji administracyjnej w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz udzielania pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w tym wydawanie dowodów potwierdzających działalność opozycyjną lub doznane represje.

Otrzymanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, który potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, upoważnia do otrzymania bezterminowej i niezależnej od dochodów pomocy finansowej, co umożliwiła nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji o procedurze składania wniosków na stronie http://opozycja.ipn.gov.pl/.

do góry