Nawigacja

Aktualności

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – Poznań, 27 września 2017

Podczas wojny obronnej w 1939 r. utworzono Polskie Państwo Podziemne – organizację, jakiej świat nie widział i wcześniej nie znał. Jej struktura obejmująca piony: cywilny i wojskowy odzwierciedlała władze centralne, a także terenowe. Podziemna administracja działała na wszystkich szczeblach. Odtworzono także strukturę policji państwowej. Znaczenie tych doniosłych i ważnych działań dla ciągłości państwa polskiego było olbrzymie.

Po 78 latach wspominamy ten niespotykany na światową skalę wysiłek, spotykając się przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Po Mszy św., którą w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu odprawił ks. biskup Zbigniew Fortuniak, odbyły się przy nim uroczystości rocznicowe. Ich głównymi organizatorami byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska. Obecni byli również przedstawiciele poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przemawiał m.in. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania z kombatantami w sali konferencyjnej PAN, wojewoda Zbigniew Hoffmann wręczył medale Pro Patria, nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otrzymali je: Zbigniew Podeszwa, Marcin Mrówka, Ewa Karpińska oraz Henryk Józefowski. Podczas spotkania wręczono także akt mianowania na stopień kapitana Tadeuszowi Talarczykowi, członkowi Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska.

Tegoroczne obchody dedykowane zostały rodzinie Niesobskich z Ostrowa Wielkopolskiego. Prelekcję na temat okupacyjnej historii Kazimierza Niesobskiego, Powstańca Wielkopolskiego, żołnierza AK w Ostrowie Wielkopolskim, wygłosił Naczelnik OA IPN w Poznaniu dr Rafał Kościański. Trzej synowie Niesobskiego byli aktywnymi członkami organizacji harcerskich, a później podziemia wojskowego. Przez lata z narażeniem życia prowadzili działalność propagandową, sabotażową oraz byli kurierami Inspektoratu Ostrowskiego i Okręgu Poznańskiego AK. Kazimierz Niesobski oraz jego najstarszy syn Edward w 1944 r. zostali rozstrzelani w Żabikowie. Los ojca i brata podzielił Bogdan, który również został zatrzymany przez Niemców. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

Po części oficjalnej, uczennice z XX Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu przedstawiły spektakl „Walczące”, w przejmujący sposób pokazujący losy kobiet w czasie II wojny światowej. Uroczystości zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu.

Z inicjatywy poznańskiego oddziału IPN na budynku starego Collegium Historicum zawisł baner upamiętniający rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Znajduje się na nim jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli – znak Polski Walczącej, a także adres portalu edukacyjnego IPN  http://www.ppp.ipn.gov.pl/ zawierającego podstawowe wiadomości na temat Polskiego Państwa Podziemnego.

do góry