Nawigacja

Aktualności

Prezentacja Katalogu Osób Rozpracowywanych – Poznań, 4 grudnia 2017

Spotkanie dla opozycjonistów i osób represjonowanych w okresie PRL

4 grudnia 2017 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu odbyła się prezentacja Katalogu Osób Rozpracowywanych.

Katalog Osób Rozpracowywanych jest jednym z katalogów tematycznych IPN, którego obowiązek publikacji wynika z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej określonym w art. 52a pkt 7 (Dz. U. 2007 Nr 63 poz. 424). Artykuł ten zobowiązuje IPN do przygotowywania i publikowania katalogu zawierającego dane osobowe osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z organami bezpieczeństwa państwa.

W katalogu umieszczane są osoby, które działały w latach 1944-1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej, a także osoby represjonowane przez komunistyczny reżim, o których informacje zachowały się w zasobie IPN. Publikując ww. katalog IPN chce w ten sposób uhonorować oraz upublicznić świadectwa działalności niepodległościowej jak najszerszej grupy ludzi.

Katalog jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej IPN pod adresem: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/

Spotkanie miało charakter informacyjny. Pracownicy IPN zachęcali zaproszonych gości do wyrażenia zgody na publikację danych w katalogu. Zaprezentowane zostały również metody pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa PRL. Ponadto pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu przekazali informację na temat ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz o Krzyżach Wolności i Solidarności. Osoby, które przyszły na spotkanie dowiedziały się, na jaką pomoc od Państwa mogą liczyć w związku z represjami jakich doświadczyli w PRL-u.

do góry