Nawigacja

Aktualności

Seminarium „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r.” – Wągrowiec, 12-13 lutego 2018

  • 1
    1
  • 2
    2

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje cykl szkoleń „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”, skierowanych do nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cykl został przewidziany na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019, w pierwszym roku przedstawiona zostanie historia walk o niepodległość Polski od konfederacji barskiej po odzyskanie niepodległości w 1918 r., w kolejnym: walk o granice państwa oraz kształtowania się struktur Rzeczypospolitej.  

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu zaprasza nauczycieli z województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego do udziału w wyjazdowym seminarium „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r.”, które odbędzie się w dniach 12–13 lutego 2018 r. w Wągrowcu.

Warunkiem otrzymania we wrześniu 2018 r. stosownego certyfikatu wystawionego przez IPN i MEN jest udział w szkoleniu oraz przeprowadzenie w szkołach cyklu lekcji lub innych form edukacyjnych dotyczących omawianych podczas seminarium problemów.

Podczas szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877.
  • Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918.

Każdy z tematów będzie realizowany podczas dwóch godzin lekcyjnych wykładu oraz warsztatów metodycznych.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty związane z noclegiem oraz wyżywieniem pokrywa IPN Oddział w Poznaniu. Dojazd do Wągrowca nauczyciele organizują we własnym zakresie.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres mailowy: katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia, który znajduje się w załączniku oraz deklaracja uczestnictwa we wszystkich zajęciach odbywających się podczas szkolenia.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność nadesłania formularza.

Koordynator szkolenia OBEN IPN w Poznaniu:

dr Katarzyna Florczyk

e-mail: katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl

tel. 61 8 35 69 64

Fot. 1: Stanisław Rostworowski (pierwszy z lewej), Plutonowy II Brygady Legionów (ułan 2. szwadronu), uczestnik sławnej szarży kawaleryjskiej pod Rokitną, wojny polsko-bolszewickiej, następnie w 15. Pułku Ułanów Poznańskich, potem w 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Poznaniu. Fot. ze zbiorów Stanisława Rostworowskiego

Fot. 2: Oficerowie sztabu II Brygady Legionów w Rarańczy 1915 r. Fot. ze zbiorów Stanisława Rostworowskiego

do góry