Nawigacja

Aktualności

VI edycja Turnieju debat oksfordzkich „Zrozumieć historię. Młodzież debatuje” – Poznań, 7 lutego 2018

16 drużyn zmierzyło się w debatach współorganizowanych przez Oddział IPN w Poznaniu

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu rozpoczęła się VI edycja Turnieju debat oksfordzkich „Zrozumieć historię. Młodzież debatuje”. Wydarzenie współorganizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundację Edukacyjną G5. W Turnieju mierzy się 16 drużyn z ponadgimnazjalnych szkół województw wielkopolskiego i lubuskiego.

Turniej w imieniu Dziekana WNPiD UAM prof. Andrzeja Stelmacha otworzyła dr Natasza Lubik-Reczek. Następnie, reprezentując Dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu, głos zabrał prof. Konrad Białecki, który przypomniał, że wszystkich uczestników łączy zamiłowanie do historii. Uczestnikom zostały przypomniane zasady debatowania i przystąpiono do losowania drużyn do czterech grup pierwszej fazy. Ten moment obudził większe emocje uczestników niż kolejne losowanie – tym razem tez, nad którymi miano debatować w kolejnych fazach turnieju.

Po całodniowych zmaganiach na podium stanęły kolejno reprezentacje: II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie (drużyna I) oraz I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Fot. Marta Sankiewicz


Debata oksfordzka należy do najbardziej sformalizowanych form dyskusji. Dyskutuje osiem osób – cztery ze strony zgadzającej się z tezą i cztery ze strony opozycyjnej. Każdy z dyskutantów ma swoją rolę i zadanie w dyskusji. Nad całością panują marszałek oraz sekretarz, którzy pilnują porządku i czasu dyskusji. Po kolei każdy z uczestników przedstawia argumenty swojej strony. Na koniec trzyosobowe jury złożone z doświadczonych mówców i historyków decyduje, czyja argumentacja była bardziej przekonująca. Debaty oksfordzkie są formą poszerzenia i pogłębienia wiedzy, jak również zainteresowania młodzieży historią Polski XX wieku. Tezy debat dotyczą problemów, które mogą wzbudzać wiele emocji, są żywo komentowane i niejednokrotnie kontrowersyjne. Równorzędnym celem jest przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanie uczestników, że logika argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną. Dzięki metodzie debaty uczestnicy mają możliwość nauczyć się patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

W Poznaniu od kilku lat z powodzeniem działa projekt, który krzewi wśród młodzieży ideę debat oksfordzkich. Jej inicjatorzy to studenci i absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy wsparciu kadry naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prowadzone są warsztaty retoryczne, erystyczne, sceniczne, dziennikarskie, samorządowe.

Celem projektu jest kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat kluczowych zagadnień z najnowszej historii Polski. Wybór specyficznej formy dyskusji, jaką są debaty oksfordzkie, ma umożliwić realizację wszystkich tych założeń jednocześnie. Aby zwyciężyć w debacie, uczniowie będą musieli nauczyć się ścisłego przestrzegania jej reguł: kultury słowa, dyscypliny czasowej, opanowania i szacunku dla oponenta. Przygotowując argumentację do dyskusji, uczniowie będą poszerzali swoją wiedzę historyczną, wykraczając często poza program szkoły średniej.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

  • uczniowie, poznając tajniki retoryki i erystyki, uczą się, jak pięknie i przekonująco przemawiać
  • przyswajają wysokie standardy prowadzenia debaty publicznej, uczą się kultury dyskusji, szacunku dla oponentów i powściągania emocji
  • poznają tajniki autoprezentacji, zachowania przed kamerą i emisji głosu
  • znacząco poszerzą wiedzę na temat wydarzeń z historii Polski, będą mieli okazję wypracować własne zdanie na ich temat, poznając różne punkty widzenia
  • będą bardziej świadomi historii własnego kraju, jej złożoności i wielowymiarowości.
do góry