Nawigacja

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Debata oksfordzka

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych proponujemy wykorzystanie formy debaty oksfordzkiej. Debata oksfordzka jest sformalizowanym rodzajem dyskusji, której podstawowym zadaniem jest wymiana myśli na temat postawionej tezy. 

W szkole można wykorzystać debatę oksfordzką  na wiele sposobów:

 • na lekcji
 • podczas uroczystości szkolnej
 • w ramach działalności koła debatanckiego.

Przykładowe tezy debat, nawiązujących do  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

 • Obowiązkiem żołnierza Polski podziemnej po II wojnie światowej było pozostanie w konspiracji.
 • Odnalezienie i upamiętnienie to najważniejsze formy zadośćuczynienia ofiarom komunizmu.
 • Kluczowe w odkrywaniu prawdy o ofiarach zbrodni stalinowskich są osiągnięcia genetyki.

Uczestnikami debaty oksfordzkiej są dwie 4-osobowe drużyny: jedna z nich staje po stronie propozycji, a jej zadaniem jest obrona tezy, druga drużyna – opozycja – ma za zadanie tezę obalić. O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie przed debatą. Debatę prowadzi marszałek, mówcy zabierają głos naprzemiennie: rozpoczyna mówca pierwszy po stronie propozycji, kończy mówca czwarty po stronie opozycji.

Każdy mówca ma na swoją wypowiedź 4 minuty, w trakcie których musi wypełnić swoją rolę:

 • I mówca definiuje tezę, przedstawia strategię swojej drużyny, ewentualnie rozpoczyna argumentację.
 • II mówca przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do argumentacji strony przeciwnej.
 • III mówca zbija argumenty przeciwnika.
 • IV mówca podsumowuje argumentację swojej strony.

Członek drużyny przeciwnej ma prawo zgłosić pytanie bądź informację do prezentującego swoją wypowiedź mówcy, a mówca ma obowiązek przyjąć 2 zgłoszone pytania/informacje. Pytania/informacje muszą być maksymalnie krótkie i precyzyjne. Debata może być oceniana przez komisję jurorów, bądź przez publiczność. Ważne, aby w debacie historycznej przy ocenianiu debaty wziąć pod uwagę sprawność mówców, ale również prezentowane treści.

Więcej informacji o debatach historycznych można znaleźć: www.pamiec.pl/debaty i www.facebook.com/ /debatyhistoryczne.

 • Ulotka
  Ulotka
 • Ulotka
  Ulotka
 • Plakat
  Plakat
do góry