Nawigacja

Aktualności

Konferencja edukacyjna dla nauczycieli na temat Zbrodni Wołyńskiej – 14-15 września 2018

Szkolenie odbyło się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Już po raz trzeci Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu zaprosiło nauczycieli z terenów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej do skorzystania z możliwości zgłębiania zagadnień historycznych w ważnych miejscach związanych z pamięcią historyczną oraz w centrach edukacyjnych poza Poznaniem. Tym razem spotkaliśmy się w Gdańsku na konferencji edukacyjnej poświęconej Zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. Omawianie tego zagadnienia w Muzeum II Wojny Światowej zaakcentowało wagę wydarzeń na terenie południowo-wschodniej Polski, wpisując je w opowieść o II wojnie światowej.

Konferencję rozpoczęła p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu Marta Szczesiak-Ślusarek, która przywitała gości i przedstawiła założenia oraz program konferencji. W imieniu gospodarza, a jednocześnie partnera tego przedsięwzięcia – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obecnych powitał Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów, dr Tomasz Szturo. Podczas panelu wykładowego uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat stosunków polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym, którą wygłosił dr hab. profesor UAM Marek Figura. Następnie etapy Zbrodni Wołyńskiej przedstawiła Ewa Siemaszko (Kustosz Pamięci Narodowej), która podzieliła się swoją wiedzą zdobytą podczas wieloletnich badań tego zagadnienia, jak również zaprezentowała unikatowe zdjęcia ze swoich zbiorów. Nauczyciele mogli także wysłuchać prelekcji „Wołyń. Pamięć i niepamięć”, podczas której Ewa Siemaszko skoncentrowała uwagę na świadomości historycznej dotyczącej zbrodni na Polakach wśród społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. Na zakończenie tej części spotkania Marta Szczesiak-Ślusarek przedstawiła materiały edukacyjne IPN poświęcone tej tematyce oraz rozwinęła temat trudności w edukacji dotyczącej tego zagadnienia, jak również propozycje pracy z uczniami. Po południu uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę Muzeum II Wojny Światowej, po której grupę oprowadził pracownik Działu Edukacji. Wyjątkowym wydarzeniem tego dnia było spotkanie z panem Feliksem Budziszem, świadkiem wydarzeń na Wołyniu, który przeżył zbrodnie ukraińskich nacjonalistów, a ostatnie kilkadziesiąt lat działał na rzecz upamiętnienia ofiar i utrwalania wiedzy o dramatycznych wydarzeniach tego okresu. Rozmowę poprowadził pracownik OBEN IPN w Poznaniu, Piotr Orzechowski.

Kolejny dzień rozpoczęła wizyta na Westerplatte. Na potrzeby konferencji pracownicy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przygotowali specjalny program zwiedzania. Sylwia Paszko przedstawiła działalność edukacyjną Muzeum oraz poprowadziła grupę ścieżką edukacyjną. Wyjątkową atrakcją była również możliwość obejrzenia terenu wykopalisk na miejscu byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, po którym oprowadził nauczycieli archeolog, Wojciech Samól, opowiadając o odkryciach podczas prowadzonych w tym miejscu prac. Zwieńczeniem konferencji było odwiedzenie miejsc, ważnych w historii Gdańska, między innymi Poczty Polskiej, gdzie w 1939 r. przed atakiem Niemców bronili się Polacy, a także słynnego wejścia do Stoczni Gdańskiej. Historię tych miejsc przybliżył przewodnik PTTK.

Uczestniczący w konferencji nauczyciele otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w konferencji edukacyjnej, a także pakiet materiałów, w tym: materiały edukacyjne IPN poświęcone Zbrodni Wołyńskiej, słuchowiska Polskiego Radia z nagraniami dotyczącymi tej problematyki, a także koszulki poświęcone Orlętom Lwowskim i symbol Rzezi Wołyńskiej – kwiat lnu. Obecność w Gdańsku została zaakcentowana najnowszą publikacją Oddziału Gdańskiego IPN: „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża w relacjach 1978-1980”, którą nauczycielom z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej przekazał OBEN IPN Oddział w Gdańsku.

Serdeczne podziękowania składamy naszemu partnerowi, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a w szczególności Elżbiecie Olczak, kierownikowi Działu Edukacji Muzeum za pomoc w przygotowaniu konferencji.

O potrzebie tego typu propozycji w ofercie dla nauczycieli świadczy fakt, iż od ogłoszenia zapisów do zamknięcia listy minęło zaledwie półtora dnia, a lista rezerwowa liczyła kilkadziesiąt osób. Nauczyciele podkreślali wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny spotkania, zwracając uwagę na konieczność aktualizacji wiedzy historycznej dotyczącej wydarzeń związanych z historią najnowszą.

Fot. Marta Szczesiak-Ślusarek

do góry