Nawigacja

Aktualności

Uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę pierwszych uwięzień w niemieckim obozie przesiedleńczym Poznań-Główna – Poznań, 5 listopada 2018

Kolejna rocznica pierwszych wysiedleń ludności polskiej z tzw. Kraju Warty

5 listopada, w rocznicę pierwszych wysiedleń ludności polskiej z tzw. Kraju Warty, w miejscu utworzonego przez Niemców obozu przesiedleńczego Poznań-Główna „Lager Glowna” przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu spotkały się osoby, które przymusowo przebywały w obozie przed wywiezieniem do Generalnego Gubernatorstwa.

Tradycyjnie już pod głazem z tablicą informacyjną upamiętniającą to miejsce wiązanki kwiatów złożyli oraz znicze zapalili członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych z Henrykiem Walendowskim na czele, a także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Instytutu Zachodniego, stowarzyszeń oraz szkół. Henryk Walendowski wprowadził zebranych w tematykę dotyczącą wysiedleń i opowiedział o swoich przeżyciach związanych z tym miejscem. Problematykę wypędzeń i migracji Polaków podczas II wojny światowej w działalności IPN przedstawiła p.o. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Marta Szczesiak-Ślusarek. Zaprezentowała, m.in. publikacje IPN oraz wystawy dotyczące tej tematyki. Prof. Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego przybliżył publikacje na temat wysiedleń wydane przez Instytut Zachodni. Poseł Bartłomiej Wróblewski natomiast podkreślił wagę działań związanych z upamiętnianiem wysiedleń. Wszyscy potwierdzili konieczność budowy w Poznaniu pomnika poświęconego Wypędzeniom. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: Marta Szczesiak-Ślusarek (OBEN) oraz Tomasz Ceglarz z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. 

Tekst: Marta Szczesiak-Ślusarek

do góry