Nawigacja

Aktualności

IV Turniej Debat Historycznych IPN w Poznaniu

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbył się IV Turniej Debat Historycznych IPN. W turnieju wzięło udział 12 najlepszych drużyn debatanckich z całej Wielkopolski. Zwyciężyła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, która w finale zmierzyła się z laureatami drugiego miejsca reprezentującymi III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie i II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

Najlepsza drużyna turnieju będzie reprezentowała województwo wielkopolskie w Finale Turnieju Debat Historycznych IPN w Warszawie (czerwiec 2019).

Tezy IV Turnieju Debat Historycznych IPN

Teza I: Armia Wielkopolska była najnowocześniejszą formacją zbrojną odradzającej się Polski.

Teza II: Ignacy Jan Paderewski miał decydujący wpływ na wybuch Powstania Wielkopolskiego.

Teza III: Działania dyplomatyczne odegrały większą rolę w przyłączeniu ziem zaboru pruskiego do odradzającej się Polski, niż działania militarne.

Teza IV: Józef Piłsudski miał największe zasługi dla odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 r.

Teza V: Walka zbrojna była skuteczniejszą drogą wiodącą Polaków do niepodległości niż postawy pozytywistyczne.

Teza VI: Polki odegrały najważniejszą rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych w narodzie w XIX i XX w.

Lista szkół zakwalifikowanych do turnieju:

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie, ul. 11 Listopada 7a, 62-510 Konin

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37, 62-600 Koło

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24, 61-867 Poznań

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego, ul. Bukowska 16, 60-809 Poznań

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan

II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej, ul. Matejki 8/10, 60-995 Poznań

I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich, ul. K. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne

I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu, ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz

XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego, Oś. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań

Organizatorzy:

Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Edukacyjna G5.

Więcej szczegółów dotyczących IV turnieju Debat Historycznych (zasady turnieju, karty oceny eksperta, zasady oceniania debaty oraz karty oceny jurora) znajduje się na stronie pamiec.pl.