Nawigacja

Aktualności

Renowacja grobów osób zaangażowanych w Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości

Restauracja i bieżące prace konserwatorskie przy nagrobkach osób, które brały udział w Powstaniu Wielkopolskim i przysłużyły się idei zwycięskiego zrywu poprzez zaangażowanie społeczno-polityczne (Seyda) bądź bohaterski czyn zbrojny (Maik)

Oddziałowe Biuro Upamiętniana Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu zleciło wykonanie programu profilaktycznych prac konserwatorskich nagrobka komisarza Naczelnej Rady Ludowej Władysława Seydy na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Prace w postaci umycia i zabezpieczenia biologicznego nagrobka zostały wykonane przez Okoń Leonarda Studio Artystyczno-Konserwatorskie z Bydgoszczy. Na fotografiach widok nagrobka po umyciu i zabezpieczeniu.

Przygotowano również program prac konserwatorskich i restauratorskich oraz przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka powstańca wielkopolskiego, 17-letniego Józefa Maika na Cmentarzu Garnizonowym na stokach Cytadeli w Poznaniu. Jest to grób symboliczny, gdyż ciało ochotnika Wojsk Wielkopolskich pochowano na cmentarzu w Nowej Wsi Zbąskiej. Prace renowacyjne, podobnie jak w przypadku Władysława Seydy, zostały wykonane przez Okoń Leonarda Studio Artystyczno-Konserwatorskie z Bydgoszczy. Na zdjęciach widok nagrobka przed i po renowacji.

 • Nagrobek komisarza Naczelnej Rady Ludowej Władysława Seydy po pracach konserwatorskich
  Nagrobek komisarza Naczelnej Rady Ludowej Władysława Seydy po pracach konserwatorskich
 • Nagrobek komisarza Naczelnej Rady Ludowej Władysława Seydy po pracach konserwatorskich
  Nagrobek komisarza Naczelnej Rady Ludowej Władysława Seydy po pracach konserwatorskich
 • Nagrobek komisarza Naczelnej Rady Ludowej Władysława Seydy po pracach konserwatorskich
  Nagrobek komisarza Naczelnej Rady Ludowej Władysława Seydy po pracach konserwatorskich
 • Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika przed renowacją
  Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika przed renowacją
 • Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika przed renowacją
  Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika przed renowacją
 • Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika po renowacji
  Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika po renowacji
 • Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika po renowacji
  Nagrobek powstańca wielkopolskiego Józefa Maika po renowacji
do góry