Nawigacja

Aktualności

I Wielkopolski Rajd Szlakiem Policji Państwowej II RP – 13 kwietnia 2019

W sobotnie popołudnie 13 kwietnia 2019 r. lasy Nadleśnictwa Jarocin gościły uczestników i rekonstruktorów biorących udział w I Wielkopolskim Rajdzie Szlakiem Policji Państwowej II RP. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu było jednym z organizatorów tego wyjątkowego w skali kraju wydarzenia.

Celem rajdu było upamiętnienie funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczpospolitej z Wielkopolski, którzy po napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. dostali się do niewoli sowieckiej i wiosną 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD w Twerze i pochowani w ośrodku wczasowym NKWD we wsi Miednoje. Wiosną 1940 r. Sowieci zamordowali prawie 6000 wziętych do niewoli w 1939 r. policjantów Policji Państwowej II RP. Rajd upamiętniał jednocześnie przypadającą w 2019 r. 100. rocznicę powołania Policji Państwowej oraz 80. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej.

W rajdzie uczestniczyli gościnnie rekonstruktorzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariatu w Radomiu, którzy zaprezentowali bardzo bogaty program edukacyjny, rekonstruktorzy z Drużyny Tradycji 70 pp. z Pleszewa oraz członkowie Wielkopolskiej Kompanii Polskich Drużyn Strzeleckich im. H. Bagińskiego. Rajd miał charakter pieszego marszu terenowego po lesie, połączonego z elementami gry terenowej i surwiwalu.

Każdy patrol biorący udział w rajdzie otrzymał plan ewakuacji policjantów Policji Państwowej i ich rodzin na wypadek wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. Uczestnicy poruszając się po lesie oraz przemierzając Dolinę Lutyni, wykonywali zawarte w planie ewakuacji zadania. Musieli wczuć się w dramatyczne wydarzenia rozgrywające się od 1 do 27 września 1939 r. Do rozwiązania organizatorzy przygotowali liczne zagadki, a do pokonania były terenowe przeszkody. Uczestnicy rajdu m.in. sprawdzili swoje umiejętności w strzelaniu do tarczy, rzucie granatem, wpadali w licznie zastawiane przez NKWD zasadzki. Byli legitymowani przez żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy sprawdzali dokumenty. Rywalizowali także podczas dynamicznego strzelania z markera paintballowego. Zbierali z poukrywanych na trasie skrytek nieśmiertelniki i repliki symboli historycznych.

Po dotarciu na metę przed pałac w Witaszycach, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w pokazie ratownictwa medycznego oraz przygotowanego we wnętrzach pałacu pokazu umundurowania i broni przedwojennej Policji. Paweł Murawski z Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariatu w Radomiu przedstawił historię przedwojennej policji, a członkowie grupy zaprezentowali się w historycznym i specjalistycznym umundurowaniu. Była to wyjątkowa lekcja historii.

Najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja na zakończenie rajdu przedstawia się następująco:

I miejsce – „Smerfy – Dwójka Jarocin” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Witaszyce

II miejsce – „Zielone Sowinki” – patrol z Sowiny Błotnej

III miejsce – „Dwójka Jarocin” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Rajd zakończył piknik historyczny oraz rekonstrukcja historyczna nawiązująca do napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r.

Całość rajdu odbywała się na terenie Nadleśnictwa Jarocin pomiędzy pałacem „Słupia” a pałacem w Witaszycach (ok. 8 km). Trasa przebiega oznakowanymi leśnymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie.

Organizatorzy rajdu:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
Gmina Jarocin
Powiat Jarociński
Muzeum Regionalne w Jarocinie

Partnerzy rajdu:

Tomasz Klauza (Właściciel Pałacu i Hotelu w Witaszycach oraz Słupi)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie
Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”
Polskie Drużyny Strzeleckie Kompania Wielkopolska
Drużyna Tradycji 70 pp. z Pleszewa