Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Ziemia Lubuska w latach 1950–1975” – Zielona Góra, 13 listopada 2019 (zgłoszenia do 30 czerwca 2019)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Zielonej Górze zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Ziemia Lubuska w latach 1950–1975”, która odbędzie się 13 listopada 2019 r. w Zielonej Górze.

  • Wydarzenia Zielonogórskie 1960 roku. Fot. Archiwum IPN
    Wydarzenia Zielonogórskie 1960 roku. Fot. Archiwum IPN

Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie. W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze postanowiły kontynuować rozpoczęty w 2017 roku projekt „Wielkopolska w latach 1945–1956” rozszerzając jego zakres chronologiczny do 1989 roku, obejmując swymi badaniami obszar Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie była zorganizowana 19 października 2017 roku konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1945–1950”, której pokłosiem będzie wydana w bieżącym roku publikacja.

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu, tym razem poświęconemu okresowi 1950–1975 na Ziemi Lubuskiej.

Do udziału w konferencji, której celem jest zrekonstruowanie wielorakich aspektów życia regionu w przywołanych latach, zapraszamy zarówno badaczy mogących zaprezentować referaty dotyczące aktualnego stanu badań jak i tych, którzy chcieliby uzupełnić dotychczasowy stan badań o nowe ustalenia dotyczące tytułowego zagadnienia.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Stosunki polityczne i społeczne
  • Władza wobec Kościoła katolickiego i religii
  • Życie codzienne mieszkańców regionu
  • Przemiany gospodarcze
  • Kwestia strefy przygranicznej i militarnego charakteru regionu
  • Ziemia Lubuska w polityce władz centralnych

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów historyków i reprezentantów innych dziedzin humanistyki. Obrady konferencji odbędą się w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 71).

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna (w formie „studiów i materiałów”), zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia, w miesiąc po zakończeniu konferencji, tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłat konferencyjnych. Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji należy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: r.domke@o2.pl, r.skobelski@ih.uz.zgora.pl lub rafal.reczek@ipn.gov.pl

do góry