Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z członkami stowarzyszeń kombatanckich – Poznań, 15 kwietnia 2019

Pracownicy poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej spotkali się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z członkami stowarzyszeń kombatanckich, którzy w okresie stalinizmu byli represjonowani za przynależność do młodzieżowych organizacji opozycji antykomunistycznej. Zgromadzonych powitał dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, a w imieniu kombatantów głos zabrał Zenon Wechmann – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, reprezentujący Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 Oddział Wielkopolska.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia prezentowanej w holu urzędy wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956”. Ekspozycja przybliża temat zupełnie zapomnianej formy oporu społecznego w postaci młodzieżowych organizacji konspiracyjnych powstałych tuż przed zakończeniem i tuż po zakończeniu II wojny światowej. Jej bohaterami są młodzi ludzie, którzy mimo prześladowań i terroru komunistycznego nie wahali się podjąć próby oporu wobec władz komunistycznych. Wielu z nich przypłaciło to najwyższą ofiarą, inni zaś długoletnimi wyrokami więzienia. Wystawa prezentuje ogólnopolski wymiar młodzieżowego ruchu oporu oraz kontekst regionalny: uzupełniają ją biogramy czterech wielkopolskich bohaterów organizacji antykomunistycznych. O wystawie, a szczególnie jej lokalnym wątku opowiedział zgromadzonym Marcin Podemski – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu, jeden z autorów ekspozycji.

Spotkanie było elementem większego projektu IPN, który ma na celu przypomnieć powojenną działalność członków młodzieżowego podziemia – wspomnianego w tytule wystawy zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski z komunizmem. W jego ramach z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w 11 miastach w Polsce Instytut Pamięci Narodowej odsłonił tablice upamiętniające zapomnianych członków młodzieżowego podziemia antykomunistycznego. Na terenie działania poznańskiego oddziału IPN taka tablica upamiętniająca „Młodzieżowe Siły Zbrojne” została odsłonięta  27 lutego 2019 r. we Wschowie.

do góry