Nawigacja

Aktualności

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy „Media masowe i propaganda w XX wieku” – Poznań, 23 maja 2019

Poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej objął swoim patronatem konferencję „Media masowe i propaganda w XX wieku” przygotowaną przez Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy Sekcję Historii Wizualnej i Filmowej, która odbędzie się 23 maja 2019 r. na Wydziale Historycznym UAM (Umultowska 89d). 

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad procesem narodzin i wzrostu znaczenia mediów audiowizualnych i masowych jako narzędzia uwydatniającego wydźwięk XX-wiecznej propagandy.

do góry