Nawigacja

Komunikaty

Uroczyste przekazanie zdigitalizowanych materiałów wydawnictw „drugiego obiegu" z lat 1976–1990 ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN – Poznań, 26 lipca 2016

Natalia Cichocka
Data publikacji 26.07.2016

 • Prof. dr hab. Tomasz Jasiński i dr Rafał Reczek podpisują protokoły przekazania kopii dokumentów
  Prof. dr hab. Tomasz Jasiński i dr Rafał Reczek podpisują protokoły przekazania kopii dokumentów
 • Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej przedstawia historię gromadzenia przez Bibliotekę zbioru wydawnictw drugiego obiegu
  Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej przedstawia historię gromadzenia przez Bibliotekę zbioru wydawnictw drugiego obiegu
 • Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej i dr Rafał Reczek, dyrektor IPN Oddział w Poznaniu
  Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej i dr Rafał Reczek, dyrektor IPN Oddział w Poznaniu
 • Dr Łukasz Jastrząb, pracownik PAN Biblioteki Kórnickiej omawia różnorodność zgromadzonej kolekcji
  Dr Łukasz Jastrząb, pracownik PAN Biblioteki Kórnickiej omawia różnorodność zgromadzonej kolekcji
 • Rafał Kościański, p.o. naczelnika Archiwum IPN w Poznaniu omawia zasady udostępniania dokumentów przejętych przez IPN
  Rafał Kościański, p.o. naczelnika Archiwum IPN w Poznaniu omawia zasady udostępniania dokumentów przejętych przez IPN

W dniu 26 lipca 2016 roku prof. dr hab. Tomasz Jasiński, dyrektor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej, przekazał do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 1873 zeskanowane jednostki druków „drugiego obiegu" z lat 1976–1990. Przekazanie odbyło się na podstawie zawartej w 2012 r. umowy dotyczącej upowszechniania najnowszej historii Polski.

Zdigitalizowane czasopisma, biuletyny (m.in. Informator NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej,  Biuletyn Dolnośląski, Głosy. Miesięcznik Studencki, Pogląd. Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności), a także komunikaty, listy, ulotki, apele udostępniane w pracowni naukowej Biblioteki Kórnickiej, a od 1 września br. będą dostępne dla naukowców i dziennikarzy w czytelniach IPN na terenie całego kraju. Dostępu do przejętego zbioru regulują przepisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

do góry