Nawigacja

Komunikaty

OKŚZpNP w Poznaniu prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat tzw. „wydarzeń zielonogórskich” mających miejsce w dniu 30 maja 1960 roku

Marta Sankiewicz
Data publikacji 06.12.2017

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu podjęła na nowo umorzone postanowieniem z dnia 21 maja 2014 roku śledztwo w sprawie S 29.2004.Zk w części dotyczącej zbrodni komunistycznych popełnionych w dniu 30.05.1960 roku oraz 31.05.1960 roku w Zielonej Górze przez nieustalonych funkcjonariuszy formacji milicyjnych użytych do tłumienia demonstracji poprzez przekraczające zasady użycia środków przymusu bezpośredniego naruszenia nietykalności cielesnej osób biorących udział w demonstracjach w obronie Domu Katolickiego, w tym Tadeusza H., Praksedy W., Edwarda R., Mieczysława M., Bolesława R., Witolda K., Adama F., Aliny G., Stanisława G., Edwarda W., Barbary S., Henryka F., Bogumiła J., Józefa B., Romana K., księdza Jana Sz. oraz licznych innych nieustalonych osób, to jest o przestępstwa określone w art. 217§1 kk i 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Pokrzywdzeni, krewni ofiar opisanej zbrodni oraz świadkowie tych zdarzeń a także osoby posiadające wiadomości w przedmiotowej sprawie, uprzejmie proszone są o kontakt pisemny pod adresem:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu

ul. Rolna 45a

61-487 Poznań

lub telefoniczny na numer: 61 835-69-06.

 

 

 

Naczelnik

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

w Poznaniu

prokurator Sylwester Napieralski

do góry