Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonanych okresie od marca 1944 r. do kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym Billroda, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu.

Marta Sankiewicz
Data publikacji 16.03.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.23.2018.Zn w sprawie dokonanych w okresie od marca 1944 r. do kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym Billroda, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu. Był to obóz dla mężczyzn różnych narodowości, w tym Polaków, którzy byli zmuszani do pracy przy budowie podziemnej fabryki zbrojeniowej Gustloffwerke, w byłej kopalni soli. Więźniowe tego podobozu byli głodzeni, bici i maltretowani przez strażników tego obozu. Dochodziło też do zabójstw więźniów podczas ewakuacji.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61–487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 15.03.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry