Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonanych w okresie od 2 sierpnia 1944 r. do 11 marca 1945 r. w obozie koncentracyjnym Halle/Saale, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 23.05.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.38.2018.Zn w sprawie dokonanych w okresie od 2 sierpnia 1944 r. do 11 marca 1945 r. w obozie koncentracyjnym Halle/Saale, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu. Obóz Halle/Saale powstał w dniu 2 sierpnia 1944 r. i jako podobóz KL Buchenwald funkcjonował do początku marca 1945 r., kiedy to go ewakuowano. Był to obóz dla mężczyzn różnych narodowości, w tym Polaków, usytuowany na przedmieściach miasta Halle przy zakładach Siebel-Flugzeugwerke GmbH. Do 15 sierpnia 1944 r. więźniowie byli zakwaterowani w jednej z hal produkcyjnych, które uległa jednak zniszczeniu w wyniku alianckich bombardowań. Potem zamieszkali w drewnianych barakach umiejscowionych w wielkim wykopie (kopalnia piasku). Spali na drewnianych pryczach. Obóz otoczony był płotem o wys. ok. 2 metrów, prawdopodobnie pod napięciem. Warunki pracy, bytowania i wyżywienia były bardzo ciężkie. W obozie dochodziło do licznych pobić i znęcania się nad więźniami.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 23.05.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry