Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonanych w okresie od grudnia 1943 r. do 22 marca 1945 r. w obozie koncentracyjnym Essen, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 23.05.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.39.2018.Zn w sprawie dokonanych w okresie od grudnia 1943 r. do 22 marca 1945 r. w obozie koncentracyjnym Essen, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu. Podobóz Essen obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie został utworzony w grudniu 1944 r. Niektóre źródła wskazują jako początek funkcjonowania tego podobozu lato 1943 r. Oficjalna jego nazwa brzmiała: „Kommando DEST Essen, SS-Kdo b/Deutsche Erd- und Steinwerke Essen, Schwarze Poth 13”. Liczył on średnio około 150 więźniów różnych narodowości, w tym Polaków w liczbie ok. 40. Więźniów wykorzystano do odgruzowywania miasta po alianckich nalotach oraz do odzyskiwania materiałów budowlanych z gruzu. Więźniowie byli zakwaterowani w zbombardowanym budynku w Essen, otoczonym murem, przy Adolf Hitler Str. Zajmowali piwnice, parter i piętro. Okna były powybijane, panowała niska temperatura, brak było jakichkolwiek warunków sanitarnych. Spali na pryczach, dysponując jednym kocem na więźnia. Załoga SS wynosiła 26 strażników. Komendantem obozu był Unterscharführer SS Reinhard Sichelschmidt. Warunki pracy, bytowania i wyżywienia były bardzo ciężkie. W obozie dochodziło do licznych pobić i znęcania się nad więźniami. Podobóz funkcjonował do 22 marca 1945 r. kiedy to więźniów ewakuowano do obozu w Buchenwaldzie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 23.05.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry