Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie mających miejsce w okresie od września 1939 r. do kwietnia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami ww. obozu, popełnionych przez strażnika KL Buchenwald, SS-Oberscharführera Herberta Roberta Abrahama

Marta Sankiewicz
Data publikacji 29.06.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.45.2018.Zn w sprawie mających miejsce w okresie od września 1939 r. do kwietnia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami ww. obozu, popełnionych przez strażnika KL Buchenwald, SS-Oberscharführera Herberta Roberta Abrahama. Jak ustalono Herbert Robert Abraham urodził się w dniu 21.01.1914 r. w Deitsch-Ossig, powiat Görlitz . W KL Buchenwald służył od dnia 1.06.1939 r. do kwietnia 1942 r., kiedy to przeniesiono go do KL Majdanek. W roku 1943 uznany został za zaginionego w Eger/Czechy. Dopuścił się szeregu zbrodni na polskich więźniach KL Buchenwald.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 28.06.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry