Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie mających miejsce w okresie od 1943 r. do 8 kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie zbrodni zabójstw polskich więźniów ww. obozu popełnionych w wyniku przeprowadzanych na nich eksperymentach medycznych przez obozowego lekarza Sturmbannführera SS Hansa Ellenbecka

Marta Sankiewicz
Data publikacji 26.09.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.66.2018.Zn w sprawie mających miejsce w okresie od 1943 r. do 8 kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie zbrodni zabójstw polskich więźniów ww. obozu, popełnionych w wyniku przeprowadzanych na nich eksperymentach medycznych przez obozowego lekarza Sturmbannführera SS Hansa Ellenbecka. Jak ustalono, w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie stosowano wobec polskich więźniów różnego rodzaju eksperymenty pseudomedyczne. W trakcie tych eksperymentów więźniów specjalnie zarażano różnymi chorobami, m.in. tyfusem plamistym, durem brzusznym, tężcem. Zdecydowana większość poddanych tym eksperymentom więźniów, której liczba nie jest znana, zmarła. Jednym z lekarzy, którzy brali udział w przeprowadzaniu tych eksperymentów był lekarz Sturmbannführer SS Hans Ellenbeck, ur. 15.06.1912 r., zatrudniony w więziennym laboratorium analitycznym. Zajmował się on pobieraniem krwi od więźniów i prawdopodobnie wstrzykiwaniem im zarazków chorób.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 25.09.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry