Nawigacja

Konkursy historyczne

Podsumowanie plastycznego konkursu powiatowego „Niezłomni w drodze do Niepodległości” – Nowy Tomyśl, 5 czerwca 2017

Organizatorem plastycznego konkursu powiatowego „Niezłomni w drodze do Niepodległości” był Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Organizatorom tradycyjnie wsparcia logistycznego udzielił Wydział Zamiejscowy WSPiA w Nowym Tomyślu.

W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastycznego „Niezłomni w drodze do Niepodległości”. Na konkurs wpłynęło 48 prac. Jego głównym celem było zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o źródłach tożsamości naszych przodków oraz poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach konspiracji antykomunistycznej. Ponadto zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Wśród licznie przybyłych gości byli m.in.: gen. bryg. Jan Podhorski, Dyrektor IPN Oddziału w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Leszek Leśny, Kierownik Publicznej Bibliotek Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Aldona Szofer, radna powiatu nowotomyskiego Genowefa Hreczyńska, przedstawiciele kombatantów RP w Nowym Tomyślu oraz były burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing. Pierwsza część spotkania miała miejsce w auli WSPiA, a druga w budynku ZSZiL, gdzie obejrzano wystawę prac plastycznych.

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce Jakub Pustkowiak – Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach

II miejsce Eliza Kaczmarek – Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach

III miejsce Natalia Kaczmarek – Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych

I miejsce Zuzanna Jakubowska – Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

II miejsce Wiktor Błachowiak – Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

III miejsce Patrycja Pucicka – Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Borui Kościelnej

Wyróżnienia:

Katarzyna Dziamska – Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Olaf Stecki – I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu

Zuzanna Kuryłowicz – Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce Katarzyna Łukaszewska – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu

II miejsce Adrianna Walentowska – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu

III miejsce Aneta Norek – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Wyróżnienia:

Roksana Grzelak – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu

Cezary Jasiński – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu

Martyna Bartczak – Zespół Szkół RCKU im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance

Zwycięzcom serdeczne gratulacje złożyli: gen. Jan Podhorski, dr hab. Rafał Reczek, starosta Ireneusz Kozecki, dyr. ZSZiL Elżbieta Helwing.

Podczas spotkania wystąpili z prelekcją gen. bryg. Jan Podhorski oraz dr Zdzisław Kościański. Generał jak wspominał, że to ojciec nauczył go patriotyzmu. Jego ojciec – Maksymilian, tak jak wielu Wielkopolan w I wojnie światowej , walczył w armii niemieckiej. Był ciężko ranny na froncie niemiecko-francuskim, w 1918 r. walczył w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 , otrzymując za męstwo Krzyż Walecznych. W odrodzonej Polsce został komendantem Policji Państwowej w Budzyniu. Natomiast w maju 1926 r. bronił wraz z wielkopolskimi oddziałami policji legalnego rządu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Generał podkreślał wagę poznawczą konkursu, gdyż „Ktoś, kto nie uczy się i nie zna historii, nie będzie czuł się Polakiem”.

Stronę organizacyjną wydarzenia zapewnili Jolanta Adamczewska, Piotr i Zdzisław Kościańscy oraz uczniowie.

Biogram gościa specjalnego wydarzenia:

GEN. BRYG. JAN PODHORSKI: ochotnik kampanii 1939 r., był niemieckim jeńcem w Poznaniu, więźniem gestapo w Wolsztynie, w latach 1940–1942 członkiem konspiracji harcerskiej na terenie Koźmina, od 1942 r. przebywał w Generalnym Gubernatorstwie, tam zaprzysiężony został do Związku Jaszczurczego, a następnie do Narodowych Sił Zbrojnych. Na terenie Grójca ukończył naukę w tajnym liceum. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, w pułku NSZ im. gen. Władysława Sikorskiego. Po kapitulacji został osadzony w stalagu IVb w Muehlberg, który oswobodziły w kwietniu 1945 r. wojska sowieckie. Po powrocie do Polski podjął studia na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W maju 1946 r. był inicjatorem strajku studenckiego na UP, związanego z wydarzeniami w Krakowie. W grudniu 1946 r. został aresztowany w związku z działalnością w strukturach podziemia antykomunistycznego. Jako członek organizacji Młodzież Wszechpolska został skazany na 7 lat więzienia, w wyniku amnestii wyrok został zmniejszony do lat 3. Karę więzienia odbył w zakładzie karnym we Wronkach. W okresie PRL ukończył studia wyższe, pracował w spółdzielczości. Od 1993 do 2013 r. był prezesem Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Poznaniu, wiceprezesem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ. Generał Jan Podhorski od wielu lat prowadzi aktywną działalność edukacyjną na terenie całej Polski. Jest jednym z honorowych patronów, odbywających się od 2012 r., uroczystości związanych z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoimi działaniami, wiedzą i dokumentami ze swojego archiwum wspiera badania naukowe i projekty edukacyjne m.in. Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Muzeum Powstania Warszawskiego. Generał Jan Podhorski, współtworzył scenariusz wystawy IPN dotyczącej strajku studenckiego w Poznaniu w 1946 r., umożliwił sporządzenie kilkugodzinnej notacji na temat swojej działalności konspiracyjnej w latach 1939–1956, udostępnił nieodpłatnie IPN zbiór unikalnych fotografii dotyczących Powstania Warszawskiego. Dzięki współpracy z gen. Podhorskim możliwe było opublikowanie przez poznański oddział IPN szeregu artykułów naukowych na temat Pułku NSZ im. gen. W. Sikorskiego w Powstaniu Warszawskim. Efektem tej współpracy było również zaproszenie pracownika poznańskiego oddziału IPN do opublikowania wstępu do jednej z książek wspomnieniowych wydanych przez gen. Jana Podhorskiego.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Zdzisława Kościańskiego i Piotra Kościańskiego

 

do góry