Nawigacja

Konkursy historyczne

Dwa zespoły z Wielkopolski w gronie laureatów konkursu „Policjanci w służbie historii”

Odkrywali historię policji

Wśród laureatów pierwszej edycji konkursu adresowanego do młodzieży z policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji znalazły się dwie grupy uczniów z Wielkopolski.

Reprezentantki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie: Liliana Mazur, Zuzanna Kubiak, Maksima Nowak, pod opieką Władysława Staśkiewicza, przedstawiły postać aspiranta Jana Kubiaka zamordowanego w Twerze w 1940 r. Przybliżyły jego osobę, organizując grę terenową – questing w Witaszycach, jego rodzinnej miejscowości oraz opisując upamiętniający go Dąb Pamięci znajdujący się w Jarocinie. Z pracą konkursową można zapoznać się na oficjalnej stronie konkursu.

Poznań reprezentowały w konkursie uczennice z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej: Katarzyna Kalwarczyk, Krystyna Stanicka, Agnieszka Remisz. Ich praca, powstała pod opieką Artura Właszaka, dotyczyła aspiranta Walentego Ludka również zamordowanego w 1940 r. Twerze przez NKWD. Uczennice przybliżyły Pomnik Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego. Zorganizowały też żywą lekcję historii z udziałem byłego Komendanta Głównego Policji nadinspektora Zenona Smolarka oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Zdzisława Centkowskiego. Obaj generałowie w stanie spoczynku byli inicjatorami budowy wspomnianego pomnika. W czasie poszukiwań informacji dotyczących Walentego Ludka uczestniczki konkursu poznały również Andrzeja Borowskiego – nie tylko Prezesa Oddziału Poznańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, ale także wnuka bohatera ich pracy.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywali miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazywali zdobytą wiedzę innym. Pomocą w przygotowaniu prac konkursowych były warsztaty, wprowadzające uczniów w tematykę historyczną oraz przybliżające arkana sztuki filmowej. Nagrodą w konkursie jest udział w objeździe edukacyjnym śladami historii policjantów i Policji Państwowej na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej.

Poniżej prezentujemy prace konkursowe – filmy przybliżające sylwetki Jana Kubiaka i Walentego Ludka.

 

 

 

 

do góry