Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja „Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy »Małych Ojczyzn«” – Poznań, 1 grudnia 2017

1 grudnia 2017 r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się sesja naukowa mająca na celu przypomnienie 99. rocznicy obrad Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Obradujący w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 r. delegaci z Wielkopolski, Pomorza, Śląska, Warmii i Mazur oraz polskiego wychodźstwa na pozostałych terenach ówczesnego państwa niemieckiego, dyskutowali m.in. nad przyszłością ziem, które chciano przyłączyć do odradzającej się Polski. Organizatorami upamiętniającej to ważne wydarzenie sesji byli: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Biblioteka Raczyńskich oraz Fundacja Zakłady Kórnickie.

W trakcie spotkania wykład poświęcony Sejmowi Dzielnicowemu i jego historycznemu znaczeniu wygłosił prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, a nad fenomenem historii Wielkopolski ostatnich dwóch stuleciach na tle dziejów całej Polski dyskutowali w panelu profesorowie: Janusz Karwat, Przemysław Matusik, Olaf Bergmann i dr Adam Pleskaczyński. W trakcie obrad zastanawiano się również nad optymalnym sposobem upamiętniania wielkopolskich dróg do wolności. W tym kontekście głos zabrali: Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, który zaprezentował stan zaawansowania prac projektowych Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz ppłk Tomasz Ogrodniczuk, odpowiedzialny za powstające w Poznaniu Muzeum Broni Pancernej. Z kolei o roli i potencjale kommemoratywno-edukacyjnym muzeów regionalnych debatowali uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych, reprezentujący najważniejsze tego typu placówki w Wielkopolsce. W program spotkania wpleciono ponadto wręczenie Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017 oraz miniaturę teatralną „Sejm Dzielnicowy w oczach współczesnych” przygotowaną przez Artystyczny Salonik VIII LO w Poznaniu.

 

Program konferencji:

09:00–09:30 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Polskiego Sejmu Dzielnicowego – w 99. rocznicę obrad pierwszego po latach niewoli polskiego Sejmu, Miejsce:  Kino „Apollo” w Poznaniu ul. Ratajczaka 18 (pasaż)     

09:00–10:00 Rejestracja uczestników     

10:00–10:10 Otwarcie Konferencji i przedstawienie idei oraz projektu budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Dyrektor WMN Tomasz Łęcki

10:10–10:20 Przedstawienie idei i zaawansowania prac nad Muzeum Broni Pancernej – płk. T. Ogrodniczuk

10:20–10:45 Prof. A. Gulczyński „Sejm dzielnicowy i jego historyczne znaczenie”

10:45–11:00 Przerwa kawowa  

11:00–12:00 Pierwszy panel i dyskusja: „Fenomen historii Wielkopolski ostatnich dwóch stuleci na tle dziejów całej Polski” – Moderator: Anna Gruszecka, uczestnicy: Przemysław Matusik, Adam Pleskaczyński, Janusz Karwat, Olaf Bergmann

12:00–12:20 Przerwa kawowa  

12:20–13:20 Drugi panel i dyskusja: „Ekspozycje muzealne w »małych ojczyznach« – co jest w nich cenne, najciekawsze i dlaczego?” – Moderator: Błażej Dąbkowski, uczestnicy: Angelika Pilarska – Rogoźno, Robert Czub – Gostyń, Michał Krzyżaniak – Lusowo, Tomasz Klauza – Witaszyce.

13:20–14:00 Przerwa obiadowa

14:00–15:00  Ogłoszenie nominacji i wręczenie Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017

„Sejm Dzielnicowy w oczach współczesnych” – miniatura przygotowana przez Artystyczny Salonik VIII LO w Poznaniu pod kierunkiem Anety Cierechowicz oraz Alicji Zimmer

15:00–15:20 Przerwa kawowa  

15:20–16:20 Trzeci panel i dyskusja: „Edukacyjna rola i szansa muzeów regionalnych” – Moderator: Przemysław Terlecki, uczestnicy: Jan Maćkowiak – Szreniawa, Marta Kalisz-Zielińska – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Wiesław Ździabek – nauczyciel historii, Dariusz Leśniewski – Bydgoszcz.

16:20–17:00 Zakończenie i podsumowanie

do góry