Nawigacja

Książki – Poznań

NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom II (1981–1989)

  • NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom II
    NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom II

NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom II (1981–1989), wstęp, wybór i opracowanie Konrad Białecki, Poznań 2016, 564 s., (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, tom XXXIX), ISBN 978-83-63275-35-8

Pomimo wprowadzenia stanu wojennego część związkowców konińskiej „Solidarności” zdecydowała się kontynuować działalność opozycyjną. Lata 1981–1989 wypełniły żmudne, wielokrotnie okupione bolesnymi szykanami ze strony władz, poczynania stosunkowo niewielkiej (w porównaniu z liczbą członków Związku sprzed 13 grudnia 1981 r.) grupy osób, które, cytując słowa Zbigniewa Romaszewskiego, „nosiły solidarność w sercu, a nie tylko na sztandarze”. Wśród różnorodnych form ich aktywności można wskazać: druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw, akcje plakatowe, wspieranie kultury niezależnej, wplatanie w uroczystości o charakterze religijnym wątków patriotycznych czy antykomunistycznych, pracą formacyjną z młodzieżą w ramach niezależnego od ZHP harcerstwa, współorganizację pielgrzymek i wiele, wiele innych. Zgromadzone w tomie dokumenty pozwalają przypomnieć zarówno znaczącą część podejmowanych kilkadziesiąt lat temu działań, jak i skalę przeciwdziałania ówczesnego aparatu władzy.

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry