Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim w dokumentach UB. Wybór źródeł

Data publikacji: 2015-11-03 15:51:11 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:
Miniaturka

Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim w dokumentach UB. Wybór źródeł, wybór i oprac. A. Chmielewska-Metka, T. Cieślak, P. Drzymała, W. Makuch, P. Orzechowski, A. Pawlicki, Poznań 2015, 930 s. (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXVIII. Dokumenty)

Podjęcie przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu badań nad referendum z 30 czerwca 1946 r. w województwie poznańskim uważam za przedsięwzięcie trafne i potrzebne. Jeszcze lepiej, że praca jest wyborem źródeł. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że referendum zostało sfałszowane.

Z recenzji prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego

Fałszerstwo wyborcze dokonane przez komunistów 30 czerwca 1946 r. jest obecnie faktem bezspornym, podobnie jak jego metody i skala. Dla osób zajmujących się tą tematyką interesująca pozostaje natomiast specyfika samych przygotowań do referendum, jak i sam przebieg w skali poszczególnych województw i powiatów. Przygotowana przez pracowników poznańskiego oddziału IPN publikacja daje czytelnikowi możliwość niezwykle szerokiej analizy tego zagadnienia w kontekście roli, jaką odegrał w niej aparat bezpieczeństwa w skali województwa poznańskiego, i stanowi jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny tak obszerny wybór dokumentów dotyczących tego faktu.

Z recenzji dr. hab. Jacka Romanka

Załączniki do strony

Informacje na temat zakupu publikacji wydanych w Oddziale IPN w Poznaniu można uzyskać:

Punkt sprzedaży publikacji IPN w Poznaniu, ul. Rolna 45a
pon.–pt. 8:00–16:00
Kontakt: Referat Badań Naukowych, Karolina Bittner, tel. (61) 835 69 58,
karolina.bittner@ipn.gov.pl

poznan