Nawigacja

Aktualności

Wydarzenia Zielonogórskie w dokumentach archiwalnych

Prezentujemy Państwu wybrane dokumenty archiwalne ukazujące zabiegi władz kościelnych, starających się nie dopuścić do przejęcia przez władze komunistyczne Domu Katolickiego w Zielonej Górze. Dokumenty ilustrują przebieg wydarzeń rozgrywających się na ulicach miasta 30 maja 1960 r. oraz ukazują działania podjęte przez władze wobec ks. Kazimierza Michalskiego i uczestników tego protestu.

Prezentowane dokumenty pochodzą z zasobu archiwalnego poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zostały zebrane w toku czynności operacyjnych przez zielonogórską Służbę Bezpieczeństwa po wydarzeniach 30 maja 1960 r. W prezentowanym wyborze znajdują się dokumenty proweniencji kościelnej, dokumenty wytworzone przez władze administracyjne szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz dokumenty wytworzone przez MO i SB.

 • Pismo ks. Kazimierza Michalskiego do Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
  Pismo ks. Kazimierza Michalskiego do Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
 • Pismo ks. Kazimierza Michalskiego do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
  Pismo ks. Kazimierza Michalskiego do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
 • Pismo ks. Kazimierza Michalskiego do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
  Pismo ks. Kazimierza Michalskiego do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
 • Ogłoszenia parafialne na niedzielę 22 maja 1960 r.
  Ogłoszenia parafialne na niedzielę 22 maja 1960 r.
 • Pismo z 25 maja 1960 r. skierowane przez wiernych parafii św. Jadwigi do przewodniczącego Rady Państwa
  Pismo z 25 maja 1960 r. skierowane przez wiernych parafii św. Jadwigi do przewodniczącego Rady Państwa
 • Plan zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B” (obserwacji) sporządzony przez kpt. Jana Dworaka w związku z mogącymi wystąpić w dniu 30 maja 1960 r. niepokojami społecznymi
  Plan zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B” (obserwacji) sporządzony przez kpt. Jana Dworaka w związku z mogącymi wystąpić w dniu 30 maja 1960 r. niepokojami społecznymi
 • Plan zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B” (obserwacji) sporządzony przez kpt. Jana Dworaka w związku z mogącymi wystąpić w dniu 30 maja 1960 r. niepokojami społecznymi
  Plan zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B” (obserwacji) sporządzony przez kpt. Jana Dworaka w związku z mogącymi wystąpić w dniu 30 maja 1960 r. niepokojami społecznymi
 • Plan zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B” (obserwacji) sporządzony przez kpt. Jana Dworaka w związku z mogącymi wystąpić w dniu 30 maja 1960 r. niepokojami społecznymi
  Plan zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B” (obserwacji) sporządzony przez kpt. Jana Dworaka w związku z mogącymi wystąpić w dniu 30 maja 1960 r. niepokojami społecznymi
 • Uzupełnienie do planu z dnia 28 maja 1960 r. dot. zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B”
  Uzupełnienie do planu z dnia 28 maja 1960 r. dot. zabezpieczenia Zielonej Góry przez Wydz. „B”
 • Plan zabezpieczenia przeprowadzenia 30 maja 1960 r. eksmisji Domu Katolickiego
  Plan zabezpieczenia przeprowadzenia 30 maja 1960 r. eksmisji Domu Katolickiego
 • Plan zabezpieczenia przeprowadzenia 30 maja 1960 r. eksmisji Domu Katolickiego
  Plan zabezpieczenia przeprowadzenia 30 maja 1960 r. eksmisji Domu Katolickiego
 • Plan zabezpieczenia przeprowadzenia 30 maja 1960 r. eksmisji Domu Katolickiego
  Plan zabezpieczenia przeprowadzenia 30 maja 1960 r. eksmisji Domu Katolickiego
 • Postanowienie z dnia 30 maja 1960 r. o wszczęciu dochodzenia
  Postanowienie z dnia 30 maja 1960 r. o wszczęciu dochodzenia
 • Postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie chuligańskich zajść 30 maja 1960 r.
  Postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie chuligańskich zajść 30 maja 1960 r.
 • Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
  Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
 • Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
  Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
 • Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
  Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
 • Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
  Meldunek specjalny komendanta wojewódzkiego MO w Zielonej Górze do wiceministra MSW
 • Notatka z przebiegu zajść 30 maja 1960 r. sporządzona przez naczelnika Wydz. Dochodzeniowego
  Notatka z przebiegu zajść 30 maja 1960 r. sporządzona przez naczelnika Wydz. Dochodzeniowego
 • Notatka z przebiegu zajść 30 maja 1960 r. sporządzona przez naczelnika Wydz. Dochodzeniowego
  Notatka z przebiegu zajść 30 maja 1960 r. sporządzona przez naczelnika Wydz. Dochodzeniowego
 • Notatka z przebiegu zajść 30 maja 1960 r. sporządzona przez naczelnika Wydz. Dochodzeniowego
  Notatka z przebiegu zajść 30 maja 1960 r. sporządzona przez naczelnika Wydz. Dochodzeniowego
 • Informacja zastępcy komendanta miejskiego MO w Gorzowie Wlkp. do naczelnika Wydz. III
  Informacja zastępcy komendanta miejskiego MO w Gorzowie Wlkp. do naczelnika Wydz. III
 • Informacja zastępcy komendanta miejskiego MO w Gorzowie Wlkp. do naczelnika Wydz. III
  Informacja zastępcy komendanta miejskiego MO w Gorzowie Wlkp. do naczelnika Wydz. III
 • Informacja dot. komentarzy na temat wydarzeń z 30 maja 1960 r.
  Informacja dot. komentarzy na temat wydarzeń z 30 maja 1960 r.
 • Informacja dot. komentarzy na temat wydarzeń z 30 maja 1960 r.
  Informacja dot. komentarzy na temat wydarzeń z 30 maja 1960 r.
 • Informacja dot. komentarzy na temat wydarzeń z 30 maja 1960 r.
  Informacja dot. komentarzy na temat wydarzeń z 30 maja 1960 r.
 • Informacja dot. sytuacji w zakładach przemysłowych Zielonej Góry po 30 maja 1960 r.
  Informacja dot. sytuacji w zakładach przemysłowych Zielonej Góry po 30 maja 1960 r.
 • Informacja dot. sytuacji w zakładach przemysłowych Zielonej Góry po 30 maja 1960 r.
  Informacja dot. sytuacji w zakładach przemysłowych Zielonej Góry po 30 maja 1960 r.
 • Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO w sprawie wydarzeń 30 maja 1960 r.
  Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO w sprawie wydarzeń 30 maja 1960 r.
 • Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO w sprawie wydarzeń 30 maja 1960 r.
  Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO w sprawie wydarzeń 30 maja 1960 r.
 • Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO w sprawie wydarzeń 30 maja 1960 r.
  Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO w sprawie wydarzeń 30 maja 1960 r.
 • Pismo Koła Księży „Caritas” do przewodniczącego WRN w Zielonej Górze potępiające wydarzenia z 30 maja 1960 r.
  Pismo Koła Księży „Caritas” do przewodniczącego WRN w Zielonej Górze potępiające wydarzenia z 30 maja 1960 r.
 • Pismo Koła Księży „Caritas” do przewodniczącego WRN w Zielonej Górze potępiające wydarzenia z 30 maja 1960 r.
  Pismo Koła Księży „Caritas” do przewodniczącego WRN w Zielonej Górze potępiające wydarzenia z 30 maja 1960 r.
 • Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty ordynariusza gorzowskiego
  Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty ordynariusza gorzowskiego
 • Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty ordynariusza gorzowskiego
  Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty ordynariusza gorzowskiego
 • Pismo bp. Wilhelma Pluty do Józefa Cyrankiewicza Prezesa Rady Ministrów
  Pismo bp. Wilhelma Pluty do Józefa Cyrankiewicza Prezesa Rady Ministrów
 • Pismo bp. Wilhelma Pluty do Józefa Cyrankiewicza Prezesa Rady Ministrów
  Pismo bp. Wilhelma Pluty do Józefa Cyrankiewicza Prezesa Rady Ministrów
 • Pierwsza strona notatki służbowej dot. osób zatrzymanych na dzień 3 czerwca 1960 r.
  Pierwsza strona notatki służbowej dot. osób zatrzymanych na dzień 3 czerwca 1960 r.
 • Notatka służbowa z przeprowadzonej 3 czerwca 1960 r. rozmowy kier. Wydz. ds. Wyznań WRN z ks. Władysławem Sygnatowiczem dot. usunięcia ks. K. Michalskiego ze stanowiska proboszcza
  Notatka służbowa z przeprowadzonej 3 czerwca 1960 r. rozmowy kier. Wydz. ds. Wyznań WRN z ks. Władysławem Sygnatowiczem dot. usunięcia ks. K. Michalskiego ze stanowiska proboszcza
 • Notatka służbowa z przeprowadzonej 3 czerwca 1960 r. rozmowy kier. Wydz. ds. Wyznań WRN z ks. Władysławem Sygnatowiczem dot. usunięcia ks. K. Michalskiego ze stanowiska proboszcza
  Notatka służbowa z przeprowadzonej 3 czerwca 1960 r. rozmowy kier. Wydz. ds. Wyznań WRN z ks. Władysławem Sygnatowiczem dot. usunięcia ks. K. Michalskiego ze stanowiska proboszcza
 • Notatka służbowa z przeprowadzonej 3 czerwca 1960 r. rozmowy kier. Wydz. ds. Wyznań WRN z ks. Władysławem Sygnatowiczem dot. usunięcia ks. K. Michalskiego ze stanowiska proboszcza
  Notatka służbowa z przeprowadzonej 3 czerwca 1960 r. rozmowy kier. Wydz. ds. Wyznań WRN z ks. Władysławem Sygnatowiczem dot. usunięcia ks. K. Michalskiego ze stanowiska proboszcza
 • Pismo bp. Wilhelma Pluty do Jana Lembasa przewodniczącego WRN w Zielonej Górze
  Pismo bp. Wilhelma Pluty do Jana Lembasa przewodniczącego WRN w Zielonej Górze
 • Pismo bp. Wilhelma Pluty do Jana Lembasa przewodniczącego WRN w Zielonej Górze
  Pismo bp. Wilhelma Pluty do Jana Lembasa przewodniczącego WRN w Zielonej Górze
 • Sprawozdanie ze stanu sprawy przeciwko ks. Kazimierzowi Michalskiemu
  Sprawozdanie ze stanu sprawy przeciwko ks. Kazimierzowi Michalskiemu
 • Sprawozdanie ze stanu sprawy przeciwko ks. Kazimierzowi Michalskiemu
  Sprawozdanie ze stanu sprawy przeciwko ks. Kazimierzowi Michalskiemu
 • Sprawozdanie ze stanu sprawy przeciwko ks. Kazimierzowi Michalskiemu
  Sprawozdanie ze stanu sprawy przeciwko ks. Kazimierzowi Michalskiemu
 • Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
  Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
 • Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
  Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
 • Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
  Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
 • Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
  Informacja z 9 czerwca dot. wydarzeń z 30 maja 1960 r.
 • Pismo z-cy naczelnika Wydz. III KW MO w Zielonej Górze do kier. Laboratorium Kryminalistycznego KW MO w Zielonej Górze
  Pismo z-cy naczelnika Wydz. III KW MO w Zielonej Górze do kier. Laboratorium Kryminalistycznego KW MO w Zielonej Górze
 • Informacja komendanta wojewódzkiego MO do wiceministra MSW dot. osób zatrzymanych na dzień 13 VI 1960 r.
  Informacja komendanta wojewódzkiego MO do wiceministra MSW dot. osób zatrzymanych na dzień 13 VI 1960 r.
 • Pismo bp. Wilhelma Pluty do ministra Jerzego Sztachelskiego
  Pismo bp. Wilhelma Pluty do ministra Jerzego Sztachelskiego
 • Pismo bp. Wilhelma Pluty do ministra Jerzego Sztachelskiego
  Pismo bp. Wilhelma Pluty do ministra Jerzego Sztachelskiego
 • Pismo bp. Wilhelma Pluty do ministra Jerzego Sztachelskiego
  Pismo bp. Wilhelma Pluty do ministra Jerzego Sztachelskiego
 • Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
  Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
 • Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
  Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
 • Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
  Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
 • Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
  Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do bp. Wilhelma Pluty
 • Pismo kier. Laboratorium do naczelnika Wydz. III SB KW MO w Zielonej Górze
  Pismo kier. Laboratorium do naczelnika Wydz. III SB KW MO w Zielonej Górze
 • Notatka kpt. Cz. Dudy dotycząca ks. Kazimierza Michalskiego
  Notatka kpt. Cz. Dudy dotycząca ks. Kazimierza Michalskiego
 • Notatka kpt. Cz. Dudy dotycząca ks. Kazimierza Michalskiego
  Notatka kpt. Cz. Dudy dotycząca ks. Kazimierza Michalskiego
 • Notatka kpt. Cz. Dudy dotycząca ks. Kazimierza Michalskiego
  Notatka kpt. Cz. Dudy dotycząca ks. Kazimierza Michalskiego
 • Sprawozdanie kier. Samodzielnej Sekcji Śledczej KW MO mjr. Tadeusza Styły do dyr. Biura Śledczego MSW
  Sprawozdanie kier. Samodzielnej Sekcji Śledczej KW MO mjr. Tadeusza Styły do dyr. Biura Śledczego MSW
 • Sprawozdanie kier. Samodzielnej Sekcji Śledczej KW MO mjr. Tadeusza Styły do dyr. Biura Śledczego MSW
  Sprawozdanie kier. Samodzielnej Sekcji Śledczej KW MO mjr. Tadeusza Styły do dyr. Biura Śledczego MSW
 • Sprawozdanie kier. Samodzielnej Sekcji Śledczej KW MO mjr. Tadeusza Styły do dyr. Biura Śledczego MSW
  Sprawozdanie kier. Samodzielnej Sekcji Śledczej KW MO mjr. Tadeusza Styły do dyr. Biura Śledczego MSW
 • Dane cyfrowe dot. osób podejrzanych i spraw w związku z wydarzeniami 30 maja 1960 r.
  Dane cyfrowe dot. osób podejrzanych i spraw w związku z wydarzeniami 30 maja 1960 r.
 • Dane cyfrowe dot. osób podejrzanych i spraw w związku z wydarzeniami 30 maja 1960 r.
  Dane cyfrowe dot. osób podejrzanych i spraw w związku z wydarzeniami 30 maja 1960 r.
 • Informacja z przebiegu wydarzeń 30 maja 1960 r. sporządzona przez kpt. Edwarda Łukaszczyka kier. Sekcji II Wydz. „C”
  Informacja z przebiegu wydarzeń 30 maja 1960 r. sporządzona przez kpt. Edwarda Łukaszczyka kier. Sekcji II Wydz. „C”
 • Informacja z przebiegu wydarzeń 30 maja 1960 r. sporządzona przez kpt. Edwarda Łukaszczyka kier. Sekcji II Wydz. „C”
  Informacja z przebiegu wydarzeń 30 maja 1960 r. sporządzona przez kpt. Edwarda Łukaszczyka kier. Sekcji II Wydz. „C”
do góry