Nawigacja

Aktualności

79. rocznica śmierci przywódców Narodowej Organizacji Bojowej – Poznań, 20 marca 2021

W związku z przypadająca w dniu 20 marca 2021 r. 79. rocznicą śmierci przywódców Narodowej Organizacji Bojowej, delegacja pracowników poznańskiego  IPN, w osobach Wojciecha Chałupki – Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz dr. Rafała Sierchuły z Oddziałowego Biura Badań Historycznych złożyła wiązanki i znicze na symbolicznym grobie Stefana Chojnackiego w Poznaniu. W strukturach konspiracyjnych pełnił on funkcję komendanta wojskowego miasta Poznań.
Narodowa Organizacja Bojowa powstała w Poznaniu w listopadzie 1939 r. Swoim zasięgiem terytorialnym objęła tereny polskie włączone do III Rzeszy. Prowadziła działalność propagandową, wywiadowczą, sabotażową oraz przygotowywała się do antyniemieckich działań powstańczych. Organizacja została rozbita przez niemiecką policję w 1941 r. Przywódcy organizacji i jej aktywiści zostali skazani przez niemieckie sądy na karę śmierci i gilotynowani w więzieniach w Berlinie, Poznaniu, Dreźnie czy Wrocławiu. Pozostali osadzani byli w więzieniach m.in. we Wronkach, Rawiczu lub niemieckich obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen (mężczyźni) lub Auschwitz (kobiety). Organizacja liczyła kilka tysięcy członków, a po rozbiciu NOB ocaleli żołnierze działali w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej lub Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Siłach Zbrojnych. 
do góry