Nawigacja

Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej – Poznań, 8 września 2021

W dniu 8 września 2021 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych pod przewodnictwem Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Zenona Wechmana. W posiedzeniu połączonych Rad wzięli udział Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu Wojciech Chałupka. Wojewoda w krótkim wystąpieniu przedstawił działania urzędu związane z opieką nad kombatantami oraz poinformował o rozpoczęciu projektu ewidencji grobów wojennych z okresu II wojny światowej zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Naczelnik OBUWiM IPN został poproszony o przybliżenie zebranym podejmowanych przez IPN działań związanych z realizacją ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

do góry