Nawigacja

Aktualności

Promocja książki dr. Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945)” na antenie Radia Poznań – Poznań, 11 listopada 2021

4 listopada 2021 r. w studiu Radia Poznań odbyła się promocja książki dr. Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945)” wydanej przez Wydawnictwo IPN. Spotkanie, w którym udział wzięła również publiczność, poprowadził redaktor Piotr Świątkowski, a współuczestnikiem rozmowy był dr Adam Pleskaczyński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.

Link do nagrania promocji na antenie Radia Poznań.

Książka dr. Macieja Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945). Studium historycznoprawne” wprowadza czytelnika w skomplikowany świat pojęć prawnych związanych z kwalifikacją zbrodni niemieckich popełnionych w trakcie okupacji. Autor przedstawia poglądy wyrażane w tym względzie zarówno w doktrynie prawa międzynarodowego, jak i niemieckiego. Jasno wskazuje na zobowiązania bilateralne i międzynarodowe ciążące na III Rzeszy wobec Polski w momencie rozpoczęcia II wojny światowej. Dużym walorem pracy jest też przegląd zbrodni popełnionych w trakcie okupacji przez państwo niemieckie na polskich obywatelach na obszarze zajmowanym przez II Rzeczpospolitą i Wolne Miasto Gdańsk. Wskazuje też na podstawę prawną odpowiedzialności powojennych Niemiec za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich.

Książka jest propozycją oceny teoretycznej czynów Niemiec w latach 1939–1945 w perspektywie prawa międzynarodowego. Uwzględnia koncepcję zakazu zbrodni ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Porządkuje też dotychczasowe ustalenia historyków, a jednocześnie aktualizuje zarzucone niegdyś badania prawnicze.

Sprawcom opisanych w monografii zbrodni niemieckich w zdecydowanej większości udało się uniknąć jakiejkolwiek kary, a państwo niemieckie nie ma zamiaru spełnić obowiązku odszkodowawczego wynikającego ze swojej odpowiedzialności za eksterminację ok. 2,3 mln osób narodowości polskiej i wyrządzenie szkód na polskim majątku prywatnym i publicznym szacowanych na 643,4 mln dolarów.

Gros nieudolnych, często tendencyjnych i sprzecznych z zasadami rzetelnego procesu postępowań karnych przeciwko osobom podejrzanym o zbrodnie na Polakach prowadził po wojnie zachodnioniemiecki wymiar sprawiedliwości. Ich wszczęcie mogło uchodzić za symboliczne przyznanie się Niemiec do brutalnej polityki eksterminacyjnej wobec Polaków.

/cytat z „Zakończenia” publikacji, s. 396/

Książka Macieja Jana Mazurkiewicza pt.: ,,Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945)” porusza temat aktualny i ważny, a mianowicie analizę niemieckich zbrodni dokonanych na Polakach w okresie II wojny światowej pod kątem pojęcia ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Praca Mazurkiewicza stanowi udaną próbę uzasadnienia prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności Niemiec za okrucieństwa dokonane w latach okupacji nie tylko na narodzie polskim, ale również na państwie – Rzeczpospolitej Polskiej. Autor wykazuje przy tym, że Rzesza Niemiecka pogwałciła traktatowe i zwyczajowe normy prawa międzynarodowego w stosunku do Polski, w tym zobowiązania o charakterze przeciwwojennym oraz regulacje dotyczące wypowiedzenia wojny, sposobów jej prowadzenia, metod okupacji i zakończenia wojny. W jego ocenie, działania reżimu okupacyjnego można określić mianem ludobójstwa, zważywszy na ich zbrodniczy cel, jakim od początku była chęć zniszczenia polskiej ludności. 

/z recenzji wydawniczej dr. Wojciecha Wicherta/

do góry