Nawigacja

Aktualności

Szkolenie online „KL Dachau – obóz wzorcowy” – 25 maja 2022

  • Miejsce Pamięci w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, 2019 r. Fot. Tomasz Cieślak
    Miejsce Pamięci w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, 2019 r. Fot. Tomasz Cieślak

Słuchacze seminarium poznają model funkcjonowania niemieckich obozów koncentracyjnych na przykładzie obozu KL Dachau. Od 1933 r. był on ośrodkiem szkoleniowym dla kadry dowódczej przyszłych obozów koncentracyjnych i wzorcowym obozem w systemie eksterminacyjnym III Rzeszy.

Cierpienia w obozie w Dachau doświadczyło przeszło 200 tysięcy osadzonych tam osób. Począwszy od końca 1940 r. polscy więźniowie stanowili w nim jedną z największych grup narodowościowych, aż do momentu wyzwolenia obozu (w 1940 r. – ok. 21,5 tys. Polaków; w 1945 r. – ok. 15 tys.). Było wśród nich wielu działaczy społecznych, przedstawicieli świata kultury, nauki i duchowieństwa. Początkowo osadzano w Dachau członków organizacji polonijnych działających w Niemczech. Wkrótce zaczęto tu także przywozić z terenów polskich ziem wcielonych do III Rzeszy przedstawicieli szeroko pojętych elit, którzy przeżyli zaplanowaną w 1939 r. przez Niemców eksterminację w ramach „Operacji Tannenberg”.

Termin: 25 maja 2022 r., godz. 17:30

Forma: online (Teams)

Prowadzenie: Tomasz Cieślak (tomasz.cieslak@ipn.gov.pl)

Zapisy: monika.podobinska@ipn.gov.pl (sekretariat OBEN)

Zainteresowane osoby będą mogły otrzymać zaświadczenie uczestnictwa. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w pozostałych szkoleniach z cyklu „Polacy w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady poza granicami okupowanego kraju” będą mogli otrzymać dodatkowo certyfikaty.

do góry