Nawigacja

Aktualności

Spacer szlakiem Powstańców Wielkopolskich związanych z Łazarzem – Poznań, 16 lutego 2024

W 105. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, który formalnie zakończył zwycięskie zmagania Powstańców Wielkopolskich, na zaproszenie Korporacji Akademickiej Hermesia, pracownik IPN Oddział w Poznaniu Józef Świderczuk poprowadził spacer historyczny po dzielnicy Łazarz szlakiem Powstańców Wielkopolskich związanych z tą częścią miasta.

Spotkanie rozpoczęło się przed grotą maryjną położoną w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej. Znajdują się tam trzy tablice upamiętniające zryw, z czego jedna (poświęcona gen. Józefowi Dowbor Muśnickiemu) jest ściśle związana ze środowiskiem korporacyjnym, ponieważ została ufundowana w 1985 r. przez członków Korporacji Akademickiej Lechia. Tam po złożeniu znicza, zaprezentowano sylwetkę pierwszego proboszcza łazarskiego, ks. Kazimierza Malińskiego, który jako członek „Komitetu dwudziestu pięciu” prowadził działania przygotowujące insurekcję, a także udostępniał pomieszczenia położonego obok kościoła domu św. Antoniego, w którym przechowywano broń i odbywały się szkolenia ochotników.

Następnie ulicą Głogowską, którą 1 stycznia 1919 r. podążał na cmentarz górczyński kondukt pogrzebowy z trumnami poległych Franciszka Ratajczaka i Antoniego Andrzejewskiego, skierowano się na Rynek Łazarski. Tam omówiono działania konspiracyjne w przededniu zrywu oraz udział mieszkańców Łazarza w oswobodzeniu Poznania i okolicy (przedstawiono m.in. postać Jakuba Hęćki, który dowodził wówczas oddziałem łazarskim).

Następnie przez skwer marszałka Ferdynanda Focha grupa udała się do siedziby Korporacji Hermesia przy ul. Wyspiańskiego, gdzie w ramach podsumowania podkreślono udział powstańców w walkach o wschodnie granice Polski i w wojnie obronnej w 1939 r. oraz ich martyrologię w okresie niemieckiej okupacji, a także pochylono się nad tematem upamiętnienia zwycięskiego zrywu na terenie dzielnicy oraz działalności w okresie przed i powojennym organizacji zrzeszających weteranów zrywu. Całość zwieńczyła krótka refleksja nad wydarzeniami sprzed 105 lat autorstwa pracownika OBBH dr. Rafała Sierchuły oraz odśpiewanie kilku pieśni powstańczych takich jak m.in. „Marsylianka Wielkopolska” czy „Pieśń Poznańczyków”. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał także przygotowaną przez poznański oddział IPN wpinkę „Rozetka wielkopolska”.

do góry