Nawigacja

Aktualności

Wykład online „Arcybiskup poznański ks. Walenty Dymek (1888-1956)”

Kim był arcybiskup Walenty Dymek? Dlaczego niemiecki narodowy socjalizm – nazizm walczył z Kościołem katolickim? Dlaczego Walenty Dymek był internowany przez Niemców? Jak abp Walenty Dymek realizował swoje powołanie w realiach niemieckiego nazizmu? Czym był sowiecki komunizm? Dlaczego komuniści walczyli z Kościołem katolickim? Jak abp Walenty Dymek realizował swoje powołanie w realiach sowieckiego komunizmu?

Na te i szereg innych pytań odpowiada dr hab. Elżbieta Wojcieszyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.

Arcybiskup poznański Walenty Dymek (1888-1956) przeżył dwie wojny światowe i czas niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu w Polsce. Wychowany w duchu głębokiej religijności i patriotyzmie już od najmłodszych lat włączył się do nurtu polskiej pracy organicznej w zaborze pruskim. W seminarium duchownym formowany był w duchu katolickiej nauki społecznej. Miał szczęście należeć do pokolenia Polaków, które doczekało się niepodległości.

Sam włączył się aktywnie w jej odbudowę. Należał też do pokolenia, które poczuło smak goryczy z ponownej utraty niepodległości Ojczyny w 1939 r. Był już wtedy biskupem – wikariuszem generalnym. Pozostał z wiernymi, mimo codziennie grożącej śmierci. Wykorzystując doświadczenia z czasów konspiracji gimnazjalnej, utrzymywał kontakty z kardynałem Sapiehą w GG w Krakowie i ze Stolicą Apostolską. Koordynował pracę tajnego duszpasterstwa w archidiecezji w warunkach niezwykle skomplikowanych i często niebezpiecznych.

Po wojnie kierując Kościołem poznańskim, odtworzył nie tylko jego bazę materialną, ale zadał nowe tory duszpasterstwu w warunkach totalnej ateizacji komunistycznej.

do góry