Nawigacja

Aktualności

Wykład online „Patriotyzm w myśli Stanisława Ossowskiego”

Kim był Stanisław Ossowski? W jaki sposób pojmował patriotyzm? Czym różniła się bierna postawa patriotyczna od czynnej? Czym się różni ojczyzna „prywatna” od ojczyzny ideologicznej?

Na te i inne pytania odpowiada w swoim wykładzie prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu i Wydziału Filozoficznego UAM.

Stanisław Ossowski (1897-1963) ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1925 r. obronił doktorat „Analiza pojęcia znaku” pod kierunkiem Tadeusza Kotarbińskiego, a w 1936 r. został pracownikiem Katedry Socjologii UW. W okresie II wojny światowej przebywał we Lwowie i Warszawie, biorąc udział w tajnym nauczaniu. W latach 1945–47 był profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1951–57 został z przyczyn politycznych odsunięty od zajęć dydaktycznych. Po 1956 r. Ossowski powrócił do zajęć dydaktycznych i został kierownikiem Katedry Socjologii UW. W tym czasie Ossowski współpracował z Klubem Krzywego Koła, a w latach 1957–63 był pierwszym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

do góry