Nawigacja

Aktualności

Klub Filmowy „Historia na dużym ekranie” – Zielona Góra, styczeń–kwiecień 2018

Ostatni w tym roku szkolnym pokaz w ramach cyklu „Historia na dużym ekranie” w Zielonej Górze poświęcony został postaci płk. Ryszarda Kuklińskiego, w 2016 r. awansowanego pośmiertnie do stopnia generała brygady. W czwartek 19 kwietnia 2018 r. w kinie „Newa” zaprezentowany został film „Jack Strong” w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Prelekcję przed pokazem wygłosiła Agnieszka Kołodziejska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

Projekcja odbyła się w 75. rocznicę wybuchu powstania w gettcie warszawskim. Agnieszka Kołodziejska nawiązała do tej rocznicy, przypominając o splatających się w czasie II wojny światowej losach Polaków i Żydów, a także o pomocy udzielanej Żydom przez młodego Ryszarda Kuklińskiego, który dostarczał żywność zamkniętym w getcie kolegom ze szkoły.

Płk Ryszard Kukliński (ur. 13.06.1930 – zm. 11.02.2004)

Oficer Ludowego Wojska Polskiego, pracownik Sztabu Generalnego LWP. Jako „Jack Strong” przekazywał służbom wywiadowczym USA tajne dokumenty dotyczące m.in. ofensywnych planów militarnych Związku Sowieckiego wobec do Europy Zachodniej i operacji wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Mając na uwadze przede wszystkim dobro Polski i Polaków, w okresie „zimnej wojny” podjął samotną misję w celu zapobieżenia III wojnie światowej i przyczynił się do upadku komunizmu. Krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce ewakuowany przez CIA do Stanów Zjednoczonych. W 1984 r. skazany zaocznie przez sąd wojskowy PRL na karę śmierci. Rehabilitowany w III RP. Jako przeciwnik komunistycznego reżimu, równy bohaterom walk o polską niepodległość, upamiętniony uchwałą Sejmu RP z dnia 21 lutego 2014 r.


Marcowy pokaz w ramach cyklu „Historia na dużym ekranie” nawiązał do rocznicy Marca '68. W piątek 23 marca 2018 r. w zielonogóskim kinie „Newa” zaprezentowany został film „Marcowe migdały” w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Prelekcję przed pokazem wygłosił Witold Sobócki z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.


W ramach projektu edukacyjnego „Historia na dużym ekranie” 28 lutego br. w zielonogórskim kinie „Newa” odbyła się projekcja filmu „Generał Nil” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Seans filmowy został poprzedzony prelekcją historyczną pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Marcina Podemskiego przybliżającą postać gen. Augusta Emila Fieldorfa.

Fot. Krzysztof Mazur


W dniu 30 stycznia w kinie „Newa” w Zielonej Górze odbył się pokaz filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej” w reżyserii Johna Kenta Harrisona. Wydarzenie to było jednocześnie otwarciem Klubu Filmowego „Historia na dużym ekranie” w Zielonej Górze, organizowanego przez Oddziałowego Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu. Prelekcję wprowadzającą wygłosiła Marta Szczesiak-Ślusarek. Obecni na sali kinowej uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą tematyki Holocaustu, specyfiki okupacji na ziemiach polskich, ale przede wszystkim ratowania przez Polaków ludności żydowskiej poprzez pryzmat dokonań Ireny Sendlerowej.

Fot. Witold Sobócki

do góry