Nawigacja

Aktualności

III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...” – Warszawa, 7–8 czerwca 2018

– Dotknięcie źródeł historycznych jest jedną z najlepszych form edukacji – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek, który w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego otworzył III Ogólnopolską Konferencję Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”.

Tegoroczna edycja konferencji, w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, poświęcona jest patriotyzmowi jako idei i zjawisku oraz doświadczeniom archiwów i szkół w edukacji patriotycznej.

Otwierając obrady, prezes IPN dr Jarosław Szarek podkreślił znaczenie wartości patriotycznych w kształtowaniu postaw pokoleń Polaków, mówił także o działaniach Instytutu mających na celu zaproszenie nauczycieli i uczniów do korzystania z bogactwa źródeł historycznych zgromadzonych w Instytucie. Zwrócił uwagę, że do spotkania historyków i archiwistów w IPN dochodzi niemal każdego dnia, od początku działalności instytucji. Zdaniem dr. Szarka „spotkanie z historią i dotknięcie źródeł historycznych jest jedną z najlepszych form edukacji”.

W IPN od lat organizowane są lekcje archiwalne, młodzież może dotknąć dokumentów, posłuchać wykładów ekspertów. Np. 24 i 25 kwietnia odbyły się kolejne „Spotkania z dokumentami IPN”, zorganizowane pod tytułem „Marzec ’68”. Archiwum odwiedzili uczniowie i nauczyciele liceów, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

Natomiast 16 kwietnia, w przeddzień 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim, w Archiwum zaprezentowano oryginał raportu Jürgena Stroopa.

Dr Szarek zaapelował, by „zrobić wszystko dla młodego pokolenia, dla młodych naukowców, młodych nauczycieli, uczniów i studentów, by to spotkanie z archiwami było jak najprzyjaźniejsze i żeby to stanowiło dla nich przygodę. Prezes IPN dodał, że „jesteśmy na końcu procesu, aby te archiwa były jawne i dostępne dla wszystkich, przede wszystkim dla młodego pokolenia”.

Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak zauważył, że materiały w archiwach mogą służyć nie tylko do nauki historii, ale także geografii, języka polskiego, techniki. Przypomniał także, że „celem działania archiwów jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji wytworzonych przez podmioty prywatne, natomiast podmioty publiczne starają się z kolei tę dokumentację zachować jak najdłużej w najlepszym stanie”.

Jaka jest wartość edukacyjna tych dokumentów? Dr Woźniak podkreślił, że celem jest „udostępnianie ich innym ludziom, by mogli docierać do informacji o przeszłości i poznać kontekst historyczny w tym najbardziej pierwotnym wymiarze: w postaci dokumentu, który powstał w danym czasie”.

Podczas pierwszego dnia obrad niezwykle interesujące wystąpienia zaprezentowali pracownicy IPN: dr hab. Rafał Reczek, Robert Piwko, Anna Miszczyk i Wiesław Kaczmarczyk. Również drugiego dnia referaty wygłosili przedstawiciele Instytutu –  Jolanta Brzozowska i dr Rafał Leśkiewicz

Współorganizatorem konferencji, będącej forum wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami, historykami i nauczycielami, obok Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jest Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Konferencja organizowana jest pod patronatem prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: IPN/Dzieje.pl

do góry