Nawigacja

Aktualności

Obchody 100. rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego – Poznań, listopad-grudzień 2018

Inscenizacja historyczna nawiązująca do zwołania Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Wielkopolska droga do niepodległości nie zaczęła się od powstania, lecz budowy polskiej administracji gotowej do przejęcia władzy. Gdy przyszła pora do walki, Polacy w zaborze pruskim mieli już swój demokratycznie wybrany rząd. Umożliwił to niesłusznie zapomniany Polski Sejm Dzielnicowy.

Od początku XX wieku w zaborze pruskim coraz większą popularnością cieszył się ruch endecki. W czasie wojny podjął on wraz z przedstawicielami chadecji inicjatywę utworzenia Koła Międzypartyjnego. W 1916 roku zmieniło ono nazwę na Międzypartyjny Komitet Obywatelski, który w 1918 roku przekształcił się z kolei w Centralny Komitet Obywatelski. CKO wyłonił z siebie Wydział Wykonawczy, który zajął się organizacją komitetów obywatelskich w rejonie. W krótkim czasie Wielkopolska pokryła się siecią komórek organizacyjnych wyczekujących odpowiedniej chwili, aby przejąć administrację prowincji. 12 listopada 1918 roku Wydział Wykonawczy ogłosił oficjalnie swoją działalność w Poznaniu jako Naczelna Rada Ludowa (NRL). Ta wyłoniła ze swojego grona trzyosobowy Komisariat, który zaczął sprawować nieformalną administrację w regionie. Potrzebna była legalizacja NRL, którą miał zapewnić zwołany wkrótce Sejm Dzielnicowy.

Wybory do sejmu opierały się na zasadzie powszechności, równości głosów, jawności głosowania oraz po raz pierwszy zrównania praw kobiet i mężczyzn. Wyłoniono 1399 delegatów, w tym 129 kobiet. Obrady sejmu toczyły się od 3 do 5 grudnia. Rozpoczęły się od mszy świętej, którą odprawił arcybiskup Edmund Dalbor. Następnie uformował się uroczysty pochód członków Komisariatu, NRL, posłów, delegatów, skautów i orkiestry. Poznaniacy witali uczestników Sejmu i wiwatowali na ich cześć.

Polski Sejm Dzielnicowy odegrał istotną rolę w pobudzeniu świadomości narodowej Polaków i integrował społeczność Polaków w państwie niemieckim. Pełnił funkcję elekcyjną, dokonał bowiem wyboru składu Naczelnej Rady Ludowej i określił zasady jej funkcjonowania. Przede wszystkim jednak Sejm legitymizował w ramach państwa niemieckiego władzę Naczelnej Rady Ludowej. Dzięki temu była ona w stanie przejąć później kontrolę nad wywołanym przedwcześnie powstaniem. Sprawowała ona funkcję lokalnego rządu aż do podpisania traktatu wersalskiego.

Instytut Pamięci Narodowej jest jednym z partnerów organizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego i Fundację Zakładów Kórnickich upamiętnienia 100. rocznicy obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

14 listopada o godz. 12:05 na Starym Rynku, przed Ratuszem i przed Pałacem Działyńskich, została zorganizowana inscenizacja historyczna nawiązująca do zwołania Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Uczestnicy najpierw ze stopni Ratusza poinformowali o przejęciu władzy w Komitecie Wykonawczym Rady Żołnierzy, a następnie przeszli pod Pałac Działyńskich, by wysłuchać odezwy Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej o zwołaniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Reżyserem tego wydarzenia z udziałem aktorów Teatru Nowego, w rolach m.in. ppor. Mieczysława Palucha, ks. Stanisława Adamskiego, posła Wojciecha Korfantego i red. Adama Poszwińskiego, oraz grupy rekonstrukcyjnej był Zbigniew Grochal. Po zakończeniu inscenizacji przed Odwachem została otwarta przygotowana przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wystawa poświęcona Sejmowi Dzielnicowemu.

Natomiast 2 grudnia ulicami miasta przejdzie Pochód Polski śladem delegatów i delegowanych na Sejm. O godz. 13:30 poprzedzi go uroczysta msza św. w Farze Poznańskiej. Pochód wyruszy o godz. 14:45, by ulicami Świętosławską, Starym Rynkiem, Paderewskiego, alejami Marcinkowskiego, ulicami Piekary, Ratajczaka i Niezłomnych dojść pod pomnik Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Po zakończeniu pochodu organizatorzy zapraszają wszystkich na grochówkę oraz na wieczór sejmowy w Teatrze Muzycznym przy ul. Niezłomnych 1. Dotychczas zainteresowanie udziałem w pochodzie zgłosiły powiaty czarnkowsko-trzcianecki, jarociński, krotoszyński, rawicki i wągrowiecki. Zapowiedziany jest także udział większej grupy ze Śląska.

Więcej informacji znajduje się na stronie: polskisejmdzielnicowy.pl

         

do góry