Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Projekt edukacyjny „Zemsta za niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć poświęconych dziejom ziemiaństwa współorganizowanych od 2014 r. przez IPN i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków. Dotychczas uczestnicy tych projektów koncentrowali swe badania na etosie ziemiaństwa, udziale przedstawicieli grupy w walkach o odzyskanie niepodległości oraz w obronie Polski w trakcie II wojny światowej, a także na polityce władz komunistycznych wobec tej części elit w latach 1944-1945 oraz w okresie PRL.

W tym roku szkolnym naszą uwagę pragniemy skierować na losy ziemian – uczestników powstań 1918-1921 w Wielkopolsce i na Śląsku, obrońców Polski w 1920 r. i w 1939 r. oraz ich rodzin po rozpoczęciu okupacji niemieckiej i sowieckiej. Ziemiaństwo, jak większość przedstawicieli polskich elit społecznych, dotknęły krwawe represje – duża część z nich została wymordowana, a ich rodziny straciły bezpowrotnie swoje majątki, zostali deportowani w głąb ZSRS lub wywiezieni do Generalnego Gubernatorstwa. Zjawiskiem, które towarzyszyło tym działaniom okupantów były rabunki rzeczy osobistych, grabieże dzieł sztuki oraz przemoc psychiczna i fizyczna. Pragniemy wzbudzić zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, a w szczególności jej lokalnym lub rodzinnym wymiarem. Nasz projekt kierujemy do nauczycieli historii, języka polskiego i lokalnych patriotów, pasjonatów historii z całej Polski, inspirujących młodzież do zainteresowania dziejami Polski z okresu II wojny światowej z odniesieniem do lokalnych tradycji.

Projekt ma charakter ogólnopolski i jest współorganizowany przez poszczególne oddziały IPN (także IPN Oddział w Poznaniu), Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Zarząd Główny i Oddziały), Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w odkrywanie historii ziemiaństwa!

Koordynator ogólnopolski: dr Marcin Chorązki (OBEN IPN w Krakowie)

Zgłaszania udziału w konkursie należy dokonać poprzez wysłanie maila na adres: marcin.chorazki@ipn.gov.pl w terminie do 10 stycznia 2020 roku.

Inauguracja projektu nastąpiła w Krakowie 11 października 2019 r.

Poniżej do pobrania regulamin konkursu.

do góry