Nawigacja

Aktualności

Powtórny pochówek 11 żołnierzy Wojska Polskiego z wojny obronnej 1939 r. – Kożuchów, 11 listopada 2019

11 listopada 2019 r. w Kożuchowie na cmentarzu przy ul. Zielonej odbyły się uroczystości pochówku 11 żołnierzy z wojny obronnej 1939 r. – jeńców zmarłych w miejscowym szpitalu rezerwowym. Uroczystości zorganizował Urząd Miasta i Gminy Kożuchów przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Uroczystości poprzedziły prace ekshumacyjne przeprowadzone przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu we wrześniu 2019 r. Odnaleziono wówczas 11 poszukiwanych żołnierzy WP oraz szczątki kobiety pochowanej w tej samej kwaterze, która zmarła najprawdopodobniej podczas ostrzału artyleryjskiego Kożuchowa w 1945 r. Żołnierze zmarli w niemieckim szpitalu polowym w Kożuchowie wskutek odniesionych ran oraz chorób nabytych w trudnych warunkach obozowych.

Ceremonia pogrzebowa poprzedzona mszą polową odbyła się przy asyście wojsk 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu pod dowództwem płk. Dariusza Lesiuka, który na ręce Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska przekazał 11 flag. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor dr hab. Rafał Reczek, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu Wojciech Chałupka oraz pracownicy BUWiM i OBUWiM w Poznaniu.

W wyniku badań archiwalnych, OBUWiM ustalił personalia pochowanych żołnierzy. Są to:

 • Leon Kwaśniewski (1912-1939)
 • Franciszek Rezmer (1916-1939)
 • Józef Moczek (1915-1939)
 • Jan Skwarek (1913-1939)
 • Piotr Orczak (1914-1939)
 • Jan Buczak (1908-1940)
 • Józef Walczak (1900-1940)
 • Walenty Grabowski (1904-1939)
 • Stefan Złożewski (1898-1939)
 • Franciszek Majerowski (1905-1939)
 • Wilhelm Blaszka (1901-1939)

Cześć i chwała Ich pamięci!

do góry