Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919” – do pobrania

Wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919” została przygotowana w poznańskim oddziale IPN w ramach projektu wystawienniczego „Wystawy Elementarne IPN”. Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z powstaniem: jego genezę z uwypukleniem działań organicznikowskich przygotowujących społeczeństwo polskie Poznańskiego do odzyskania niepodległości, wybuch powstania z podkreśleniem jego spontaniczności związanej z przyjazdem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, a także jego przebieg, tak od strony militarnej, jak i dyplomatycznej.

Autor: Marcin Podemski
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Opracowanie graficzne: Karolina Zielazek-Szeska
Recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Piotr Grzelczak

Pliki wystawy w formacie B1 (100 x 70 cm) oraz A3 można pobrać i wydrukować we własnym zakresie.

do góry